και ΕΕΠ-ΕΒΠ σήμερα – Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  θα ανακοινωθούν σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023, το απόγευμα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Πού αναμένονται νέες προσλήψεις σύμφωνα με τον κ. Βούγια :

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας

Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών θα αφορούν στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), όπου προβλέπεται ο αριθμός να ανέλθει άνω των 3.500 προσλήψεων, σε ΖΕΠ και ΔΥΕΠ, σε ΜΝΑΕ (500 αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03) και σε προσλήψεις στη Γενική εκπαίδευση.

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ

Οι προσλήψεις αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) θα αφορούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Γενικά σχολεία, όπου θα προσληφθούν Σχολικοί Νοσηλευτές ΠΕ25 και μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και σε ΚΕΔΑΣΥ και ΕΔΥ.

Δήλωση προτίμησης και ανάληψη υπηρεσίας

Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ-ΕΒΠ θα γίνει πιθανά την 1η Δεκεμβρίου 2023 και η ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες από τις 5 Δεκεμβρίου 2023.

• Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

• Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω του anaplirotes.gov.gr θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδια μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία. – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.