– Ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως ΕΕΠ-ΕΒΠ ως εξής:

Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 193

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 258

Σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) →13

Σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 7

Σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης (ΠΕ23 & ΠΕ30) → 13

Στη διεύθυνση έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ημερομηνίες της τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών έχουν ως εξής:

Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023.

• Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες και στα ΚΕΔΑΣΥ από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023, απευθείας στην σχολική μονάδα ή στο ΚΕΔΑΣΥ πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.

• Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 της εκάστοτε ημέρας που έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ