: Το χρονολόγιο των προκηρύξεων  – Ενημερωτικό  της Γ. Μπουλμέτη και του Β. Βούγια.

Όπως αναφέρουν οι αιρετοί, σε διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ βρίσκονται οι Προκηρύξεις Ειδικής Αγωγής του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού () για την κατάταξη με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ).

Μιλάμε πάντα για τις Προκηρύξεις 1ΕΑ/2022 – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 2ΕΑ/2022 – Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 3ΕΑ/2022 – Εκπαιδευτικών ΕΑΕ κατηγορίας ΠΕ 4ΕΑ/2022 – Εκπαιδευτικών ΕΑΕ κατηγορίας ΤΕ 5ΕΑ/2022 – Εκπαιδευτικών ΕΑΕ κατηγορίας ΔΕ

Προκηρύξεις με βάση τον ισχύοντα νόμο 4589/2019

Οι Προκηρύξεις ΕΑΕ, που αφορούν στην διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξακολουθούν να στηρίζονται στον νόμο 4589/2019 και σε όσες διατάξεις τον τροποποίησαν μέχρι τώρα.

Με ανακοίνωσή του το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού () αναφέρει πως απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) οι Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ αντίστοιχα.

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων Προκηρύξεων 3ΕΑ/2022 – 4ΕΑ/2022 – 5ΕΑ/2022 Τα απαιτούμενα προσόντα των ως άνω Προκηρύξεων έχουν καταχωριστεί από το .

Σε διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ και η Προκήρυξη 1ΕΑ/2022 για το ΕΒΠ Γνωρίζουμε βέβαια πως σίγουρα σε διαδικασία δημοσίευσης σε ΦΕΚ βρίσκεται και η Προκήρυξη 1ΕΑ/2022 που αφορά στα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Δείτε ακολούθως τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) – και αναμένεται από την προσεχή Μ. Δευτέρα και η Προκήρυξη 2ΕΑ/2022 που αφορά στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ).

Πότε θα ανακοινωθούν οι Προκηρύξεις για την ΕΑΕ

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες συγκεντρώσαμε η κοινοποίηση των Προκηρύξεων θα συμβεί την προσεχή Mεγάλη Εβδομάδα. Πότε θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων και κατάθεσης δικαιολογητικών

Με τη δημοσίευση των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ θα ακολουθήσει η Πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τους υποψήφιους.

Αναμένεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων να είναι μετά τις εορτές του Πάσχα, πιθανά στις 4 Μαΐου 2022.

Τι συνέβη με τις Προκηρύξεις ΕΑΕ το 2019 – Το τότε χρονολόγιο

Στις 19 Απριλίου 2019 εστάλησαν από το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο να λάβουν ΦΕΚ και να δημοσιευθούν οι Προκηρύξεις 1ΕΑ/2019, 2ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2019.

Στις 24 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκαν οι Προκηρύξεις 1ΕΑ – 2ΕΑ -3ΕΑ. Στις 25 Απριλίου 2019 εκδόθηκε η Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για την 3ΕΑ. Στις 30 Απριλίου 2019, εκδόθηκε η Πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ για την 1ΕΑ και 2ΕΑ. Στις 02.05.2019 ξεκίνησε για την 3ΕΑ η προθεσμία των αιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ και έληξε 30.05.2019.

Στις 08.05.2019 ξεκίνησε για την 1ΕΑ και 2ΕΑ η προθεσμία των αιτήσεων υποβολής δικαιολογητικών στο και έληξε 7 Ιουνίου 2019. Στις 08.05.2019 ξεκίνησε για την 3ΕΑ η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και έληξε στις 24.05.2019. Στις 21.05.2019 ξεκίνησε για την 1ΕΑ και 2ΕΑ η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ και έληξε στις 05.06.2019.

Τέλος και σύμφωνα με την εξέλιξη των διαδικασιών συνιστούμε τους συναδέλφους: Προσεκτική μελέτη των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Προσεκτική μελέτη της Πρόσκλησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της αίτησης που θα περιέχει. Δοκιμαστικές αιτήσεις για να φανούν πιθανά λάθη ή αστοχίες. Ψυχραιμία. Χρόνος θα υπάρχει και με οργάνωση και θετική σκέψη θα ξεπεραστούν πολλά προβλήματα.