| Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου νόµου για το στα ΑΕΙ και τις πανελλαδικές, ενώ στη συνέχεια, και πιθανότατα µέσα στον Απρίλιο, θα προωθηθεί στη Βουλή. Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο να υιοθετήσει προτάσεις οι οποίες θα κινούνται προς την κατεύθυνση βελτίωσης του συστήµατος.

Αυτό απάντησε και στην τοµεάρχη Παιδείας της Ν∆ Νίκης Κεραµέως, η οποία τον ρώτησε σχετικά µε την αντικατάσταση των Λατινικών µε το µάθηµα της Κοινωνιολογίας. Ο υπουργός, αν και υπεραµύνθηκε της απόφασής του, δήλωσε ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα εξετάσει κάθε επιστηµονικά τεκµηριωµένη θέση.

Πάντως, αυτήν τη στιγµή το υπουργείο Παιδείας θεωρεί σηµαντικό να προχωρήσει τις διαδικασίες, ώστε να ολοκληρώσει για φέτος τις συγχωνεύσεις και των τελευταίων µε τα , καθώς αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να συµπεριληφθούν στο που θα συµπληρώσουν φέτος οι απόφοιτοι της Γ’ Λυκείου.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

Το πρόβληµα είναι ότι το υπουργείο Παιδείας πρέπει σύντοµα να ανακοινώσει τον αριθµό των σε όλα τα τµήµατα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η ανακοίνωση αυτή είναι σχεδόν βέβαιο ότι φέτος θα καθυστερήσει, αλλά σίγουρα θα πρέπει να γίνει εντός του Απριλίου. Οπως φαίνεται, το υπουργείο θα προσπαθήσει να εντάξει σε αυτήν τη διαδικασία και όλα τα νέα , τα οποία θα προκύψουν και από τις συνενώσεις, µαζί µε τον αριθµό εισακτέων που θα έχουν, καθώς είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους υποψηφίους, σύμφωνα με το Έθνος.

Τέλος, όσον αφορά στους µαθητές που τώρα φοιτούν στο (εκτός της Γ’ Λυκείου), σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου που κατατέθηκε προς διαβούλευση, οι οριστικές διατάξεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ µέσω προβλέπουν τα εξής:

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

1 Προσµετρώνται σε ποσοστό 90% ο µέσος όρος των βαθµών στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόµενα του οικείου και σε ποσοστό 10% ο βαθµός του της Γ’ τάξης ΓΕΛ. Κατ’ εξαίρεση, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2020- 2021 υπολογίζεται µόνον ο µέσος όρος των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόµενων µαθηµάτων (αυτό δηλαδή αφορά τους µαθητές που τώρα φοιτούν στη Β’ Λυκείου).

2 Στα τµήµατα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού µαθήµατος ή πρακτικής δοκιµασίας για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειµένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού µαθήµατος ή της πρακτικής δοκιµασίας γίνεται πανελλαδικά.

Σε κάθε ειδικό µάθηµα πρέπει να επιτύχει βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε το µισό της προβλεπόµενης µέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισµό της συνολικής βαθµολογίας προστίθεται η βαθµολογία που προκύπτει από το γινόµενο του βαθµού των ειδικών µαθηµάτων ή πρακτικών δοκιµασιών µε τον αντίστοιχο συντελεστή.

Δείτε τις τελευταίες από την Ελλάδα για την Παιδεία και τα νέα της επικαιρότητας στο

3 Αν µε το σύνολο της βαθµολογίας που έχει επιτύχει ο υποψήφιος µπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από µία σχολές ή τµήµατα, εισάγεται µόνο στη σχολή ή τµήµα που προσδιόρισε στο του µε σειρά προτίµησης υψηλότερη σε σχέση µε τις άλλες σχολές ή τµήµατα που έχει δηλώσει.