: Αλλαγές στις εξετάσεις Pisa – Τα δύο νέα μαθήματα  –  Στα «Αγγλικά» και στις ψηφιακές δεξιότητες αναμένεται να εξεταστούν επιπλέον οι 15χρονοι μαθητές και μαθήτριες στις , που θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 26 Απριλίου.

Πρόκειται για δύο επιπλέον πεδία, που θα συμπεριληφθούν σε εκείνα των «Φυσικών Επιστημών», της «Κατανόησης Κειμένου» και των «Μαθηματικών».

Η έρευνα η οποία αποτελείται από ένα γνωστικό τεστ και ένα ερωτηματολόγιο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής των σχολικών μονάδων.

Στην έρευνα θα συμμετάσχουν 43 δημόσια και ιδιωτικά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια τα οποία έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία.