Η λειτουργία του Νέου Σχολείου πραγματοποιείται πιλοτικά σε συγκεκριμένα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο καθορισμός των Ωρολογίων προγραμμάτων κατά τη διεύρυνση της λειτουργίας του στο σύνολο των σχολικών μονάδων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από την αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής αλλά και του περιεχομένου των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών.
Την παραπάνω γραπτή δήλωση έκανε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλος, απαντώντας σε ερώτηση Βουλευτών του ΚΚΕ, σχετικά με την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.