Τα Τμήματα Ένταξης αποτελούν μια σημαντική παιδαγωγική και θεσμική δομή ειδικής εκπαίδευσης και κοινωνικής υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Δημόσια Σχολεία. Ο ρόλος τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστικός, διότι τα προγράμματα που υλοποιούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί στα Τμήματα Ένταξης συμβάλουν στην άρση των εμποδίων και στην παροχή ίσων ευκαιριών όλων των μαθητών.

ΣΕΠΕ Ηρακλείου

Όπως είναι γνωστό, με βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας που είχε εκδοθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, οι σύλλογοι διδασκόντων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπέβαλαν αιτήσεις για τη δημιουργία Τμήματος Ένταξης στις σχολικές τους μονάδες. Από δω και πέρα οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. θα πρέπει να συντάξουν την πρόταση – εισήγηση προς το Υπουργείο Παιδείας.

O Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Δ. Θεοτοκόπουλος» ν. Ηρακλείου, με βάση τη θέση του Κλάδου για Τμήμα Ένταξης σε κάθε σχολική μονάδα και την αποσύνδεση της παράλληλης στήριξης από την ύπαρξη Τ.Ε., ζητάμε:

οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. να συμπεριλάβουν όλες τις αιτήσεις των σχολικών μονάδων στις εισηγήσεις τους και
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να εγκρίνει όλες τις προτάσεις που θα κατατεθούν από τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της χώρας μας για την ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης.

Οι νέες θέσεις που θα προκύψουν από τη δημιουργία των Τμημάτων Ένταξης είναι προφανές πως θα πρέπει να καλυφθούν από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, όπως όλες οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα Δημόσια Σχολεία.