Ανακοινώσεις του που αφορούν τους διευθυντές σχολείων:

-Καλούμε τους Διευθυντές των να προχωρήσουν σε έκδοση αποτελεσμάτων αλλά όχι σε εκτύπωση τίτλων. Για την εκτύπωση τίτλων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

-Καλούμε τους Διευθυντές των Εσπερινών ΕΠΑΛ όπως προβούν εκ νέου σε έκδοση τελικής επίδοσης για τη Γ’ Τάξη Εσπερινών ΕΠΑΛ, λόγω επικαιροποίησης του αλγορίθμου υπολογισμού.

Επίσης για τους διευθυντές Γυμνασίων ανακοινώθηκε:

Καλούμε τους Διευθυντές των όλων των τύπων όπως προβούν σε εκτύπωση των τίτλων Σπουδών.