Νέα εγκύκλιο δημοσίευσε η υφυπουργός παιδείας, , για την καταγραφή της αυτή τη φορά σε Γυμνάσιο και Α-Β τάξεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Η εγκύκλιος:

Η λειτουργικότητα αφορά στην παρακολούθηση και συντονισμό της ύλης των μαθημάτων για όλες τις σχολικές μονάδες, μέσω της καταγραφής της διδαχθείσας ύλης κάθε μαθήματος. Η σχετική φόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της διαδρομής του μενού ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ à Παρακολούθηση και Συντονισμός της Ύλης των Μαθημάτων.

Το περιεχόμενο της φόρμας έρχεται προ-συμπληρωμένο με τα Μαθήματα που διδάσκονται ανά τάξη, τον Τίτλο του Σχολικού Εγχειριδίου κάθε μαθήματος και τον τρόπο αποτύπωσης της διδαχθείσας ύλης (σελίδα, αριθμός κειμένων, αριθμός ενοτήτων). Τα πεδία «Υποχρέωση διδασκαλίας» και «Σειριακή ακολουθία» είναι προ-επιλεγμένα, με δυνατότητα αποεπιλογής. Η σημασιολογία του πρώτου πεδίου είναι «προβλέπεται η διδασκαλία του μαθήματος για την εν λόγω μονάδα/τάξη».

Η σημασιολογία του δεύτερου πεδίου είναι «προβλέπεται η σειριακή διδασκαλία της ύλης του μαθήματος για την εν λόγω μονάδα/τάξη». Ο χρήστης συμπληρώνει για κάθε μάθημα, για το οποίο το πεδίο «Υποχρέωση διδασκαλίας» είναι επιλεγμένο, το πεδίο «Σελίδα/Σύνολο κειμένων/ενοτήτων» με τον ανάλογο αριθμό σελίδας/κειμένου/ενότητας, αποτυπώνοντας τη διδαχθείσα ύλη του συγκεκριμένου μαθήματος. Στη συνέχεια, ο χρήστης αποθηκεύει το περιεχόμενο της φόρμας με χρήση του εικονιδίου

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ