Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Επιμέλεια Βασίλης Βούγιας

Στατιστικά στοιχεία από το Τμήμα ΙΤΥΕ – της Διεύθυνσης ΙΤΥΕ Διόφαντος, τα οποία αφορούν στο σύνολο των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.