ΜΤΠΥ: Οι εγκύκλιοι πο εκδόθηκαν

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔08/10/2017 - 10:30 | Author: Newsroom Ipaidia

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ()

Σας ενημερώνουμε ότι το Μ.Τ.Π.Υ. εξέδωσε τις παρακάτω εγκυκλίους με
θέμα:
1) Εγκύκλιος Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σύμφωνα με το αρ.19 του
ν.4488/2017 (ΑΔΑ Ω55ΘΗ-Φ0Α) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A955%CE%98%CE%97-%CE%A60%CE%91
2) Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους
δημοσίους υπαλλήλους (ΑΔΑ 6Ρ7ΤΗ-01Γ) https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A17%CE%A4%CE%97-01%CE%93
Τις ανωτέρω εγκυκλίους μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του
Ταμείου μας: www.mtpy.gr ή στην Διαύγεια μέσω των ανωτέρω συνδέσμων
(links).
Παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή τους και παραμένουμε στην διάθεσή
σας για οιανδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.
ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.

Loading...


  • europalso

    ideascentral