Πριν τους διορισμούς των μουσικών ΠΕ79 και ΤΕ16 στα τα κενά ανέρχονταν, κατά προσέγγιση, σε 1200, αναφέρει ο Σύλλογος αποφοίτων Ωδείων.

H ανακοίνωση

Μετά τον διορισμό και των  τελευταίων μουσικών (ΤΕ16) στα Μουσικά Σχολεία την 21η Δεκεμβρίου 2021, τα κενά παραμένουν αρκετά βάσει των προσλήψεων αναπληρωτών που είτε ακολούθησαν, είτε προηγήθηκαν αυτών των διορισμών.

Πριν τους διορισμούς των μουσικών ΠΕ79 και ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία τα κενά ανέρχονταν, κατά προσέγγιση, σε 1200. Με την κάλυψη των 537 κενών με μόνιμους διορισμούς και την πρόσληψη 384 αναπληρωτών διαφόρων ειδικεύσεων, ορθώς αντιλαμβανόμαστε εκατέρωθεν ότι η ανάγκη για μόνιμους διορισμούς  συνεχίζει να υφίσταται.

Ο πολύπαθος κλάδος των ΤΕ16 Μουσικής εξακολουθεί να ταλαιπωρείται, καθώς οι εναπομείνασες θέσεις οι οποίες καλύφθηκαν με μόνιμους διορισμούς  μετά την εξάντληση των πινάκων ΠΕ79 στις περισσότερες ειδικεύσεις, ήταν ελάχιστες και μόλις 88. Αυτό συνεπάγεται ότι αρκετοί συνάδελφοί μας, έχοντας προϋπηρεσίες που πλησιάζουν και σε ορισμένες περιπτώσεις  ξεπερνούν τους 100 μήνες, δεν κατάφεραν  να διοριστούν.

Καθώς γνωρίζετε την αδικία που υφίσταται ο κλάδος ΤΕ16 Μουσικής κι επειδή το άνοιγμα των πινάκων θα αποβεί μοιραίο για τους συναδέλφους μας οι οποίοι έμειναν εκτός διορισμού, ζητούμε την συμπερίληψη των μουσικών ΤΕ16 στα Μουσικά Σχολεία στους επόμενους διορισμούς  για τους οποίους γίνεται λόγος  τον τελευταίο καιρό.

Οι ελλείψεις εκπαιδευτικών μουσικών ειδικεύσεων στα Μουσικά Σχολεία είναι δεδομένες, καθώς τα συγκεκριμένα σχολεία κάθε χρόνο αυξάνουν τον αριθμό τους σε μαθητικό δυναμικό, συνεπώς είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να στελεχωθούν από μόνιμο προσωπικό.

Οι καθηγητές μουσικής ΤΕ16 υπήρξαν οι στυλοβάτες των Μουσικών Σχολείων εξ’ ιδρύσεως αυτών και αν μη τι άλλο, για κοινωνικούς και ηθικούς  λόγους επιβάλλεται η επαγγελματική τους αποκατάσταση.