Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ αλλαγή στο των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Μουσικού και Γυμνασίου.

Το ΦΕΚ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την αλλαγή στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων και Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Μουσικού και Καλλιτεχνικού Λυκείου.

Οι αλλαγές που έγιναν αφορούν στο μάθημα Γενικής Παιδείας Ελληνική Γλώσσα της Α΄ και Β΄ τάξης.