Μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία: Oδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη – Εγκύκλιος. Η Υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη υπέγραψε εγκύκλιο που αφορά την λειτουργία των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων.

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 44/10-09-2020 του Δ.Σ.) σας γνωρίζουμε ότι τα βιβλία, η διδακτέα και η εξεταστέα ύλη, καθώς και οι οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων καθορίζονται όπως για τα αντίστοιχα μαθήματα των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, εφόσον τα μαθήματα Γενικής παιδείας διδάσκονται για τον ίδιο αριθμό ωρών ανά τάξη. Σε περίπτωση που τα μαθήματα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό ωρών στους διαφορετικούς τύπους Γυμνασίων και Λυκείων, θα αποστέλλονται οδηγίες κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΙΕΠ.

Δείτε εδώ ολόκληρη την Εγκύκλιο