:  Η Πρωτοβουλία Αναπληρωτών – Ωρομισθίων δίνει διευκρινήσεις για τις αιτήσεις στο opsyd.sch.gr.

Η ανακοίνωση

Από την Παρασκευή εκδόθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 39/23.07.2021 η προκήρυξη ΑΣΕΠ για σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78 και ΠΕ79.01.  Παρ’ όλα αυτά το ΦΕΚ δεν έχει δημοσιευτεί στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, και ενώ η προθεσμία είναι πέντε ημέρες από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η πρόσβαση στον παραμένει αδύνατη.

Ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση:

–        Η πρόσκληση αφορά όσους είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ (Γ΄ 1588/ 14-07-2021, Γ΄ 1653/23-7-2021).

–        θα υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ – )

–        Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό και με τη σειρά που επιθυμούν.

–        Όσοι είναι εγγεγραμμένοι σε περισσότερους από έναν αξιολογικό πίνακα, πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις για καθένα από τους κλάδους που επιθυμούν. Ο διορισμός των εκπαιδευτικών διενεργείται με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και ο υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει κλάδο κατά προτεραιότητα.

–        Όσοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, κι ας βρίσκονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες.

–         Οι αιτήσεις αφορούν μόνο τους μόνιμους διορισμούς. Θα ακολουθήσει άλλη για προσλήψεις αναπληρωτών.

Συνάδελφοι, ευχόμαστε καλή τοποθέτηση σε όλους! Χιλιάδες όμως συνάδελφοί μας θα συνεχίσουν να ζουν στο καθεστώς της ομηρίας και της αναπλήρωσης, αφού δεκάδες χιλιάδες κενά θα μείνουν ακάλυπτα. Συνεχίζουμε να παλεύουμε όλοι μαζί, μόνιμοι, νεοδιόριστοι και αναπληρωτές, για τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και την κάλυψη των πραγματικών αναγκών της εκπαίδευσης!

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ