Τον Πρύτανη του , συνόδευσε στην Κύπρο, ο Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιδρύματος, Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την επικείμενη λειτουργία πανεπιστημιακών ινστιτούτων στην μεγαλόνησο, αλλά και να εξειδικεύσει τις προοπτικές ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

Στενές ακαδημαϊκές σχέσεις συνεργασίας αποκτούν πλέον το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που έλαβε χώρα την Τρίτη 19 Οκτωβρίου, μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, στη Λεμεσό.

Στόχος του Μνημονίου συνεργασίας είναι οι κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και η οργάνωση κοινών προγραμμάτων σπουδών όλων των κύκλων, η ανταλλαγή επιστημονικού, ακαδημαϊκού, διοικητικού προσωπικού, καθώς επίσης και φοιτητών, για σκοπούς σπουδών και έρευνας, η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού και γνώσης και οι κοινές ακαδημαϊκές και πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως ενδεικτικά ακαδημαϊκά συνέδρια και σεμινάρια.

Η υπογραφή του Μνημονίου πραγματοποιήθηκε παρόντων των Πρυτάνεων των δύο ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων. Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος, κατά την επίσκεψή του στην Λεμεσό είχε την ευκαιρία να αναπτύξει γόνιμες συζητήσεις, για τις ωφέλειες και τις από κοινού δράσεις των δύο Πανεπιστημίων, με τον Πρύτανη του Κυπριακού Πανεπιστημίου, Καθηγητή Παναγιώτη Ζαφείρη, με τους Αντιπρυτάνεις του Ιδρύματος Καθηγητές Παντελή Κελίρη και Παναγιώτη Θεοδοσίου, τους Κοσμήτορες των Σχολών, τους Προέδρους των Τμημάτων καθώς επίσης και με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στελέχη της διοίκησης.

«Η πρωτοβουλία της θεμελίωσης μιας πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί την αφετηρία μιας εξωστρεφούς συνέργειας μεταξύ των δύο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων τα οποία έχουν έδρα στο πλέον δυτικό και ανατολικό αντιστοίχως άκρο του Ελληνοκυπριακού χώρου. Δύο δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα συμπράττουν σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, με έμφαση τόσο στην εκπαίδευση, όσο και στην έρευνα. Η επίσκεψη στο ΤΕΠΑΚ, κατόπιν της πρόσκλησης του Πρύτανη του, Καθηγητή, Παναγιώτη Ζαφείρη, ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς κατέληξε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα τα οποία εκτιμάται ότι σύντομα θα βοηθήσουν στην επίτευξη των πρώτων απτών αποτελεσμάτων», ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του για το θέμα, στη δημόσια ραδιοτηλεόραση ΡΙΚ της Κύπρου, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος.

«Η υπογραφή του Μνημονίου εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού στόχου που έχουμε θέσει για ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου μας μέσω της διεύρυνσης και εμβάθυνσης των συνεργειών και συνεργασιών μας με άλλα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμιά μας μοιράζονται τις ίδιες αρχές και έχουν κοινές επιδιώξεις και στόχους που συνοψίζονται στο τρίπτυχο ποιοτική εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία. Επίσης, αρκετά από τα προγράμματα σπουδών μας έχουν κοινά γνωστικά αντικείμενα και κοινές αφετηρίες, ενώ και τα δύο πανεπιστήμια έχουν ως κύριο προσανατολισμό και επενδύουν προς τους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των τεχνών και του πολιτισμού, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρό της αποστολής τους τον άνθρωπο. Το Μνημόνιο ανοίγει ακόμη νέους ορίζοντες συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε θέματα διοίκησης και ανάπτυξης, σε σταθερή και συνεχή βάση, προς αμοιβαίο όφελος» δήλωσε από την πλευρά του ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης.

Τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, συνόδευσε στην Κύπρο, ο Πρόεδρος του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του Ιδρύματος, Καθηγητής Παναγιώτης Βλάμος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την επικείμενη λειτουργία πανεπιστημιακών ινστιτούτων στην μεγαλόνησο, αλλά και να εξειδικεύσει τις προοπτικές ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων.

«Οι ερευνητικές συνέργειες και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας αποτελούν μία ασφαλή δίοδο ανάπτυξης για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το ΤΕΠΑΚ επιδεικνύει έντονη δραστηριότητα σε πολλούς κοινούς τομείς έρευνας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και οι προτεινόμενες συνεργασίες θα παρουσιαστούν στα Ινστιτούτα και τα συνεργαζόμενα Εργαστήρια του ΠΕΚ για να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα, προς όφελος και των δύο ιδρυμάτων», επεσήμανε ο κ. Βλάμος.

Στην τριήμερη επίσκεψη του στην Κύπρο, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, που δέχθηκε ιδιαίτερα θερμή φιλοξενία από την κυπριακή Πρυτανική Αρχή, αλλά και το ακαδημαϊκό και διδακτικό προσωπικό του ΤΕΠΑΚ, είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στις κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές του Ιδρύματος, στην ιδρυματική και στη δημοτική βιβλιοθήκη της Λεμεσού, καθώς και να επισκεφθεί το youth makerspace που λειτουργεί στην πόλη της Λάρνακας, μια δομή που παρέχει πρόσβαση στους νέους σε υψηλού επιπέδου και τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό για την ανάπτυξη πρωτοτύπων και υλοποίηση των επιχειρηματικών τους ιδεών.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ