Μηχανογραφικό 2017: Ποιά ομάδα Προσανατολισμού έχει τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον ΣΥΝΟΛΙΚΟ αριθμό των εισακτέων σε κάθε Επιστημονικό Πεδία (Ε.Π.) και σε συνδυασμούς ΜΟΝΟ δύο Ε.Π. με την (νέα) κατανομή των τμημάτων στο .
Οι εισακτέοι για τμήματα ΜΟΝΟ του 1ου Ε.Π. στο με τους αριθμούς των Εισακτέων του 2016 είναι 11975. Τα τμήματα που ανήκουν ΜΟΝΟ στο 1&4 Ε.Π. είναι 8.044.
Οι υποψήφιοι με Γραπτές Εξετάσεις διεκδικούν το 90% των εισακτέων. Δηλαδή οι υποψήφιοι του 1ου Ε.Π. με Γραπτές Εξετάσεις διεκδικούν το 90% του 11.975.
O παρακάτω πίνακας ΔΕΝ περιέχει τα Τμήματα που είναι κοινά σε περισσότερα από 2 Ε.Π.


mix17-eis16

pe16-ep-ana-pedio

Από τον 2ο πίνακα προκύπτει ότι το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας 74% έχει η Θετικών Επιστημών , μετά η Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής με 64% και τέλος η Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών με 43%.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2016 περίπου 10.000 υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές δεν πέρασε σε καμία σχολή!
To 2016 στη Γ Λυκείου το 37,8% των μαθητών επέλεξε την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικές Σπουδές, το 35,8% την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και το 26,4% την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας- Πληροφορικής.

Όσον αφορά τη Β’ Λυκείου εκεί το 2016 τα πρωτεία τα έχουν οι Θετικές Σπουδές με 58,52 % έναντι 41,48% των μαθητών που επέλεξαν τις Ανθρωπιστικές Σπουδές