Δύο νέα Τμήματα είχαμε στο μηχανογραφικό δελτίο του 2015 τα οποία όμως δεν είχαν χαρακτηριστεί αντίστοιχα για μετεγγραφές καθώς η απόφαση των αντιστοιχιών είχε ημερομηνία 18 Σεπτεμβρίου του 2014, δηλαδή προγενέστερη της ένταξης των εν λόγω Τμημάτων στο μηχανογραφικό του 2014-15.

Τα δυο νέα Τμήματα του μηχανογραφικού του 2015 ήταν αυτά των Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Με απόφαση της αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας έγινε τροποποίηση της απόφασης των αντιστοιχιών ώστε να μπορούν οι φοιτητές των νέων Τμημάτων να διεκδικήσουν μια θέση σε αντίστοιχο Τμήμα άλλης πόλης.

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι λοιπόν αντίστοιχο:

  1. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης
  2. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων είναι αντίστοιχο:

  1. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
  2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  3. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών
  4. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
  5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης
  6. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ακολουθεί η απόφαση:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 139804/Β1/2014 «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (Β΄ 2492), απόφαση, ως ακολούθως:

α. Η παρ. 35 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «35. Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

β. Η παρ. 37 του άρθρου 1, αντικαθίσταται ως εξής: «37. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.».

Β Καλόγηρος