Από “Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)” μετονομάζεται σε “Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)”

Από “Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)” μετονομάζεται σε”Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.)”, στο σχέδιο νόμου για τις νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου.

Χρονοδιάγραμμα ψήφισης του Νομοσχεδίου για τις νέες δομές υποστήριξης επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Οποιαδήποτε αναφορά σε “Διάγνωση”, “Διαφοροδιάγνωση”, “Διαγνωστική” κ.λ.πεξαλείφθηκε με συνοπτικές διαδικασίες από τους εμπνευστές του σχεδίου νόμου του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Β.Βούγιας

Στη διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου για τις Δομές