Ανακοίνωση της υπέρβασης – Ενωτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών!
Συνάδελφοι,
Η επίθεση της συγκυβέρνησης καλά κρατεί! «∆ιαθεσιµότητα, αργία, απολύσεις, φόροι, χαράτσια, χτύπηµα του εναποµείναντος κοινωνικού κράτους» είναι το καθηµερινό µενού της ντόπιας τρόικας που εξαθλιώνει τη ζωή µας και υποθηκεύει το µέλλον των παιδιών µας!

Η δηµοσίευση του σχεδίου του Π.∆τος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ήρθε, ως το κερασάκι στην τούρτα, για να δώσει το τελειωτικό χτύπηµα στο ∆ηµόσιο σχολείο. Μια αξιολόγηση που θα χρησιµεύσει ως άλλοθι στους κυβερνώντες για το «σφαγείο» που ετοιµάζουν στους εκπαιδευτικούς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4024/11, αλλά και που θα λειτουργήσει ως προπέτασµα καπνού και να αποσείσει τις τεράστιες ευθύνες (των κυβερνώντων) στην επερχόµενη κατάρρευση του ∆ηµόσιου σχολείου.

Αποκαλυπτική των διαθέσεων αυτών είναι και µια… λεπτοµέρεια που «ανέβηκε» στο survey (φόρµα Γ1) τις προηγούµενες ηµέρες µε την προσθήκη µιας στήλης, στην οποία ζητείται από τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων να δηλώσουν – κατ’ εκτίµησή τους!!! – και µέχρι το τέλος του Γενάρη «το µέγιστο αριθµό µαθητών που µπορεί να φιλοξενήσει η αίθουσα κάθε τµήµατος»!!! Κι όλα αυτά χωρίς να προσδιορίσει η Πολιτεία κάποιο µετρήσιµο κριτήριο, π.χ. πόσα τ.µ. αναλογούν σε κάθε µαθητή, ώστε να αναλάβει και τις ευθύνες που εξ ολοκλήρου της ανήκουν …

Συνάδελφε,
Είναι «ηλίου φαεινότερον» τι ετοιµάζει η συγκυβέρνηση: συµπτύξεις τµηµάτων, αύξηση του αριθµού µαθητών ανά τµήµα και σε συνδυασµό µε την επερχόµενη τιµωρητική αξιολόγηση, να φορτώσει στις πλάτες των εκπαιδευτικών τις αποτυχηµένες και καταδικασµένες επιλογές της.Καλούµε την Οµοσπονδία να πάρει, εδώ και τώρα, θέση στο ζήτηµα που αναδεικνύουµε, δίνοντας συγκεκριµένη κατεύθυνση στον τρόπο αντίδρασης των σχολικών µονάδων.