Οι δύο στους πέντε που έκαναν σχετική αίτηση πήραν το πολυπόθητο εισιτήριο για τη σχολή της επιθυμίας τους κοντά στο σπίτι, μέσω .

μπορούν να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, από σήμερα 31 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου. Η διαδικασία αυτή είναι διαφορετική από εκείνη των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών, για τις οποίες υπάρχει αρμόδια επιτροπή που εξετάζει τις αιτήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, φέτος υποβλήθηκαν 14.251 αιτήσεις, από τις οποίες έγιναν δεκτές οι 13.921, καλύπτοντας όλες τις θέσεις που διετέθησαν στα κεντρικά ΑΕΙ. Οι υπόλοιπες 330 αιτήσεις υποβλήθηκαν από μη δικαιούχους. Μετεγγραφή πήραν 5.463 φοιτητές, δηλαδή το 39,2%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτηση μέσω του συνδέσμου ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του υπουργείου από σχετικό σύνδεσμο.

Οι έφεραν σε κεντρικά ΑΕΙ φοιτητές με πολύ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τον τελευταίο εισαχθέντα από τις εξετάσεις. Ενδεικτικά, στη Φιλολογία ΑΠΘ ο τελευταίος εισαχθείς από τις εξετάσεις είχε 16.386 μόρια και από τις 13.804 μόρια. Οι φοιτητές που εισήχθησαν με την κατηγορία των παθήσεων σε ποσοστό θέσεων 5% και οι κυπριακής καταγωγής εισαχθέντες, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση λόγω μη ολοκλήρωσης της εγγραφή τους, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις από την Τετάρτη 8 έως και την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου.