Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η μετατροπή των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση.

To ΦΕΚ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ. αριθμ. 49718 ΦΕΚ B 3078 – 13.07.2021, των Υπουργών ΠΑΙΘ κας Ν. Κεραμέως και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κου Κ. Χατζηδάκη, μετατρέπονται οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α’ 146) σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

Αναλυτικά Άρθρο 1 1

Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, παρέχουν μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση επιπέδου (3), εφαρμόζοντας το δυϊκό σύστημα, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στην τάξη με μαθητεία σε εργασιακό χώρο. Οι ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ ανήκουν στο Τυπικό Εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 2 1. Η φοίτηση στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α’ και Β’, οι οποίες οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας.