«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α ́), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 9 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α ́), απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών, ορίζεται επιπλέον των άλλων προσόντων και η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας και της γραφής αντίστοιχα». Τα παραπάνω περιγράφονται στην σελίδα 16, στην Παράγραφο 1 «Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνικής Γλώσσας και της Γραφής Braille», του Κεφαλαίου Ε «Γενικά Θέματα -Επισημάνσεις – Διευκρινήσεις» της Εγκυκλίου Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019.

Των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγια

Δεν αναφέρει «ΕΒΠ» παρά μόνον «ΕΕΠ»

Εξ αυτών συνάγεται πως μόνον για μέλη ΕΕΠ και όχι ΕΒΠ απαιτείται πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και της γραφής Braille για να τοποθετηθούν στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών αντίστοιχα

Δεν δέχεται αίτηση ΕΒΠ το Online Σύστημα

Παρόλα αυτά πληροφορούμεθα πως το Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών δεν είναι ενημερωμένο επί του θέματος και δεν επιτρέπει την κατάθεση αίτησης στις ειδικές σχολικές μονάδες κωφών και στις ειδικές σχολικές μονάδες τυφλών σε μέλη ΕΒΠ που το επιχειρούν.

Καλούμε το Αυτοτελές προς διόρθωση

Για την διευθέτηση του θέματος καλούμε το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ να ενημερώσει αρμοδίως τους υπευθύνους του Πληροφοριακού Συστήματος, ώστε να υπάρξει τεχνική διορθωτική παρέμβαση για να μπορούν οι συνάδελφοι ΕΒΠ να καταθέσουν απρόσκοπτα την αίτησή τους.

Πολύ μικρή προθεσμία αιτήσεων Υπενθυμίζουμε πως η καθορισμένη προθεσμία αιτήσεων από το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ και ΕΒΠ είναι ελάχιστη και ουσιαστικά απομένουν με την σημερινή 3 εργάσιμες ημέρες, καθόσον η καταληκτική ημέρα αιτήσεων είναι η Δευτέρα 17 Ιουνίου, ημέρα αργίας, λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος.