Το εξέδωσε εγχειρίδιο για αίτηση ΕΕΠ-ΕΒΠ 2021-22-μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών.

Τι αναφέρει η εγκύκλιος

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η έκδοση της αριθ. πρωτ. 18769/18-2-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΠ146ΜΤΛΗ-ΘΑ7) εγκυκλίου για υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των μόνιμων μελών ΕΕΠ–ΕΒΠ σχολικού έτους 2021-2022.

Αιτήσεις μετάθεσης

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr) και η προθεσμία υποβολής τους ορίζεται από τη Δευτέρα 21 έως και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022.

Εγχειρίδιο για την Αίτηση Μετάθεσης

Ακολούθως παραθέτουμε το Εγχειρίδιο Χρήσης το οποίο περιγράφει τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων.

Το Online Σύστημα δίνει τη δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στο μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του ηλεκτρονικού Μητρώου τους, να βλέπουν τις Υπηρετήσεις και τα μόρια μετάθεσής τους, να αιτούνται αλλαγές στα στοιχεία Μητρώου και Υπηρετήσεων μέσω της Διεύθυνσης ή του ΚΕΔΔΥ που τηρεί τον προσωπικό τους φάκελο και να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις μεταθέσεων.

Η είσοδος στο Online Σύστημα Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων γίνεται με το όνομα χρήστη (user name) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).