: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΕΕΕΚ, Σχολεία κωφών-τυφλών.

Οι παρουσιάζονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους, με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν πρέπει να πληροφορηθούν από τη νέα Διεύθυνση Εκπαίδευσης την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης.

Θα συγκριθούν με τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση και με τους εκπαιδευτικούς που ζητάνε βελτίωση θέσης. Μετά την ανακοίνωση της τοποθέτησής τους πρέπει να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και των οποίων το ονοματεπώνυμο δεν συμπεριλαμβάνεται στη συνοδευτική κατάσταση, δεν μετατίθενται, είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο του υπουργείου παιδείας για τις μεταθέσεις περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2022.

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, σε σχολεία κωφών – τυφλών και σε κέντρα διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. Γενικής και Μουσικής παιδείας σε μουσικά σχολεία έτους 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε καλλιτεχνικά σχολεία το έτος 2022

Η υπουργική απόφαση για μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε πειραματικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης το έτος 2022.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε), σε Σχολεία Κωφών-Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης  (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), έτους 2022

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης έτους 2022

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης, έτους 2022