: Ενημέρωση των τ. αιρετών ΚΥΣΕΕΠ Γεωργίας Μπουλμέτη και Βασίλη Βούγια για τις μεταθέσεις στην ειδική αγωγή.

Η ενημέρωση

Της Γεωργίας Μπουλμέτη και του Βασίλη Βούγια

Αναφορικά με την διαδικασία των των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και την κοινοποίηση της Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Ν. Κεραμέως, με τα ονόματα όσων θα μετατεθούν με αίτησή τους για το σχολικό έτος 2021-2022, η νεώτερη πληροφόρησή μας από το ΥΠΑΙΘ έχει ως εξής:

1. Οι διαδικασίες των φετινών θα περατωθούν στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδας, όπου ευελπιστούμε να έχουμε και την ανακοίνωση των ονομάτων των μετατεθέντων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε πως η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρείχε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας μετατιθέμενων εκπαιδευτικών από και προς τα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ), οι οποίες κατά τα φαινόμενα θα ισχύσουν και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

2. Μετά τη διενέργεια των Μεταθέσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για το 2022, αναμένεται η κοινή Εγκύκλιος Μετατάξεων για εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ και ακολούθως η των Αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.