Μεταθέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019 Αποτελέσματα: Το ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/08/2019 - 17:09 | Author: Newsroom Ipaidia

ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019: 93,3% ποσοστό ικανοποίησης αιτήσεων. Αποτελέσματα Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019: Σε ποσοστό 93,3% έφτασαν οι αιτήσεις Μετάθεσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ που ικανοποιήθηκαν, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΚΥΣΕΕΠ.

Αποτελέσματα Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019

Συνεδρίασε σήμερα το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΚΥΣΕΕΠ) με δύο θέματα:

Το πρώτο αφορούσε στις Μεταθέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2019 και το δεύτερο διόρθωση προϋπηρεσίας μέλους ΕΕΠ.

Θέμα 1ο: «Εξέταση των αιτήσεων μετάθεσης μελών του Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.»

Α. Κατάταξη σε ειδικές κατηγορίες

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

 • Θετικά για την ένταξη έξι (6) μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας τέκνου σύμφωνα με την περ. α΄,άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.
 • Θετικά για την ένταξη τριών (3) μελών Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης επειδή θεωρούνται πολύτεκνοι σύμφωνα με την περ. β,  άρθρο 8 του ΠΔ 56/2001.
 • Θετικά για την ένταξη πέντε (5) μελων Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω ασθένειας ή αναπηρίας ιδίου σύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001
 • Θετικά για την ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας συζύγουσύμφωνα με την περ. γ,  άρθρο 8 του Π.Δ.56/2001

Β. Αμφισβητούμενες

Το Συμβούλιο αποφάσισε:

 • Tην απόρριψη  των αιτήσεων δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. λόγω μη εμπρόθεσμης οριστικοποίησης από τους ενδιαφερόμενους.
 • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους Ε.Ε.Π. σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησής της.
 • Τη μη ένταξη δύο (2) μελών Ε.Ε.Π. στη διαδικασία μετάθεσης, επειδή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μετάθεσης σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων και την ισχύουσα νομοθεσία και την ακύρωση της αίτησής τους.
 • Τη μη ένταξη ενός (1) μέλους του Ε.Ε.Π σε ειδική κατηγορία μετάθεσης λόγω αναπηρίας ιδίου.

Γ. Επικύρωση των πινάκων οργανικών κενών για τις ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ αναλυτικά κατά κλάδο

Ο πίνακας με τις κενές οργανικές θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ του σχ. έτους 2018-2019, διαβιβάστηκε με το αρ. πρωτ. 92686/Ε4/07-06-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ και διαβιβάστηκε εκ νέου λόγω ανακοινοποιήσεων από τις ΠΔΕ, με το με αρ. πρωτ. 111659/Ε4/9-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ) έγγραφο του ΥΠΑΙΘ, μετά την επανέναρξη της διαδικασίας μεταθέσεων ύστερα από τις εθνικές εκλογές.

Δείτε τον Πίνακα

Δ. Μεταθέσεις μελών του ΕΕΠ και ΕΒΠ του σχολικού έτους 2018-2019

  Ε.Β.Π. Ε.Ε.Π. Σύνολο
Πλήθος αιτήσεων που υποβλήθηκαν 44 158 202
Ανακλήθηκαν εμπροθέσμως 2 2
Πήραν μετάθεση 39 143 182

Αποτελέσματα Μεταθέσεων ΕΕΠ – ΕΒΠ 2019

Ποσοστά Μεταθέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2019

Κλάδοι ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Έλαβαν Μετάθεση Ποσοστό Ικανοποίησης ΔΕΝ Έλαβαν Μετάθεση
ΔΕ01-ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 44 39 88,64% 5
ΠΕ21-ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 23 22 95,65% 1
ΠΕ23-ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 55 53 96,36% 2
ΠΕ25-ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 10 9 90,00% 1
ΠΕ28-ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 5 5 100,00% 0
ΠΕ29-ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 18 18 100,00% 0
ΠΕ30-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 40 36 90,00% 4
ΠΕ31-ΕΠΑΓΓ. ΠΡΟΣΑΝ. ΤΥΦΛΩΝ 0
ΠΕ31-ΚΙΝ ΔΕΞΙΟΤ. ΔΙΑΒΙΩΣ. ΤΥΦΛΩΝ 0
ΠΕ31-ΝΟΗΜΑΤ.ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ 0
195 182 93,33% 13

 

Θέμα 2ο: «Εξέταση αίτησης μέλους Ε.Ε.Π. για διόρθωση προηγούμενης απόφασης αναγνώρισης προϋπηρεσίας»

Το Συμβούλιο αποφάσισε Θετικά, για την επανεξέταση – διόρθωση στο ορθό της αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας ως δημόσιας εκπαιδευτικής μέλους ΕΕΠ.

Ελπίζουμε σύντομα να υπογραφεί από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Κεραμέως η Απόφαση των Μεταθέσεων με τα ονόματα.

Οι Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ  Γ. Μπουλμέτη και Β. Βούγιας • ideascentral

  europalso

Enter your email address: