Η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα με επιστολή της προς τον κ. Αρβανιτόπουλο ζητούσε την ένταξη των τριτέκνων στην κατηγορία των κατά προτεραιότητα μεταθέσεων-αποσπάσεων καθώς και την πραγματοποίηση των αποσπάσεων σε γραφεία και υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, με οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια.

Ο κ. Αρβανιτόπουλος απάντησε αρνητικά και στα δυο αιτήματα ενώ μεταξύ των άλλων παρουσίασε τις προϋποθέσεις που μπορούν να εντάξουν μια τρίτεκνη οικογένεια στις ειδικές κατηγορίες ενώ τόνισε ότι στις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ η μοριοδότηση των τέκνων είναι αυξημένη.

Σύμφωνα με τον κ. Αρβανιτόπουλο, υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών με τρία τέκνα που υπάγονται σε ειδική κατηγορία μεταθέσεων- αποσπάσεων όπως και οι πολύτεκνοι.

Το παραπάνω ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Τρίτεκνες οικογένειες των οποίων ο ένας γονέας έχει πεθάνει ή έχει κηρυχτεί άφαντος με δικαστική απόφαση

2. Τρίτεκνες οικογένειες των οποίων ο ένας γονέας έχει καταστεί ανάπηρος σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Για να ισχύσει η εξομοίωση με τους πολύτεκνους θα πρέπει τα παιδιά τους, εάν είναι άγαμα, να μην έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή εάν σπουδάζουν σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εξωτερικού ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία δε θα έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος. Στα τέκνα αυτά υπολογίζονται και όσα έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.

Όσον αφορά τη διαδικασία των αποσπάσεων ο Υπουργός Παιδείας τονίζει ότι από το 2011-12 οι αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, πλην των εκπαιδευτικών που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες και συγκρίνονται μεταξύ τους, πραγματοποιούνται με σύστημα μοριοδότησης που είναι αντικειμενικό. Μάλιστα κυρίαρχο ρόλο στη μοριοδότηση έχουν τα προσωπικά και οικογενειακά κριτήρια λόγω πολυτεκνίας ή τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί.

Για την ενίσχυση της οικογένειας δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μοριοδότηση των τέκνων αυξάνοντας τα μόρια στις αποσπάσεις συγκριτικά με τις μεταθέσεις.

Συγκεκριμένα, η μοριοδότηση είναι η ακόλουθη:

1ο τέκνο 5 μονάδες

2ο τέκνο 6 μονάδες

3ο τέκνο 8 μονάδες

10 μονάδες για κάθε τέκνο από το 4ο και άνω.

Με τα όσα αναφέρθηκαν γίνεται αντιληπτό ότι ο υπουργός Παιδείας απάντησε αρνητικά στο αίτημα των τριτέκνων επισημαίνοντας όμως ότι το Υπουργείο λαμβάνει μέριμνα για την οικογένεια. Στην απάντησή του ο κ. Αρβανιτόπουλος δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι οι αποσπάσεις μπορεί να έχουν ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα όμως γίνονται πάντοτε σε συνάρτηση με την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα της Ομοσπονδίας για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ με οικογενειακά κριτήρια ο κ. Αρβανιτόπουλος ανέφερε ότι η εγκύκλιος ορίζει συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ανάμεσα στις οποίες είναι το δεύτερο πτυχίο, γνώση ξένης γλώσσας, γνώση νέων τεχνολογιών, εμπειρία και άλλες,

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr