Μεταθέσεις 2017: Στατιστικά – Βάσεις Γενικών μεταθέσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔05/05/2017 - 19:14 | Author: Χιώτης Λάκης

Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή για τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ στις 2,3  και 5 Μαΐου 2017 για τις Γενικές Μεταθέσεις -    Σχετικά με τις συνεδριάσεις του ΚΥΣΔΕ που έγιναν  από τις 2 έως τις 5 Μαΐου για τις γενικές σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 179 ενεργές . Εξ αυτών μετατέθηκαν 44 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 24,58%).

Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 568 αιτήσεις. Εξ αυτών 452 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 116 αιτήσεις εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας. Συνολικά 358 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και 210 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Για ορισμένα από τα δηλωθέντα κενά στο ηλεκτρονικό σύστημα αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 48 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας. Παράλληλα μετατίθενται μετά και τη γνωμοδότηση της Καλλιτεχνικής Επιτροπής 37 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας.

Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 60 αιτήσεις. Εξ αυτών 50 αιτήσεις εκπαιδευτικών μαθημάτων Γενικής παιδείας και 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Συνολικά 3 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και 57 δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις κυρίως λόγω ελλείψεως οργανικών κενών, αλλά και λόγω μη συμπλήρωσης πενταετούς διδακτικής εμπειρίας σε σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Τα οργανικά κενά των καλλιτεχνικών σχολείων είναι 7. Για ορισμένα από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 2 αιτήσεις μετάθεσης.

Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 97 αιτήσεις. Συνολικά 52 αιτήσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις και 47  απορρίπτονται λόγω μη προκήρυξης κενών θέσεων σε διαπολιτισμικό σχολείο. Τα οργανικά κενά των διαπολισμικών σχολείων είναι 18. Για ορισμένα από τα κενά αυτά δεν έχουν υποβληθεί αιτήσεις μετάθεσης. Τελικά ικανοποιήθηκαν 5 αιτήσεις μετάθεσης.

Για τις Γενικές Μεταθέσεις είχαμε 6874 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 213 (ποσοστό 3,10%)! Το 2016  είχαμε 6997 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 404 (ποσοστό 5,77%). Το 2015 είχαμε  8098 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). Υπενθυμίζουμε ότι το 2014 από τις 8389 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν τελικά 751 (ποσοστό 8,99%). Το 2013 ικανοποιήθηκαν 607 αιτήσεις σε σύνολο 11260 αιτήσεων (ποσοστό 5,4%). Κατά τις μεταθέσεις του 2012 υποβλήθηκαν 14.855 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 2.434 (ποσοστό 16,39%) . Οι Γενικές Μεταθέσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών εκπαίδευσης. Τα συνολικά κενά που δηλώθηκαν ήταν 1481 με πολλά από αυτά να είναι κατανεμημένα στη νησιωτική χώρα και 433 να είναι κενά Βιολόγων για τα οποία δεν υπήρχαν αιτήσεις μετάθεσης! Δυστυχώς με τα δεδομένα αυτά είχαμε ένα συντριπτικά χαμηλό ποσοστό μεταθέσεων (3,10%) το μικρότερο αριθμητικά των τελευταίων ετών!

Καταψηφίσαμε συνολικά τους πίνακες κενών και πλεονασμάτων με βάση την ακόλουθη Δήλωση: «Το ΚΥΣΔΕ καλείται να υπολογίσει κενά και πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού, βάσει της εγκυκλίου με αριθμ. Πρωτ. 61052/Ε2,07/04/2017 με σοβαρή χρονική καθυστέρηση , καθώς το ΠΔ 50/96 ορίζει ότι οι εισηγήσεις των ΠΥΣΔΕ προς την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου αποστέλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου και ότι για την πραγματοποίηση των μεταθέσεων καταρτίζονται μέχρι τις 10 Μαρτίου κάθε σχολικού έτους πίνακες κενών οργανικών θέσεων κατά περιοχή μετάθεσης.

Εκφράζω την αντίθεσή μου στη μη επαναφορά του ωραρίου μας στα επίπεδα του 2013, στην κατάργηση του 3ωρου υπευθύνων εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών και Πληροφορικής, στη διεύρυνση των αναθέσεων και στη μείωση των ωρών μαθημάτων στο Γυμνάσιο. Παράλληλα θεωρώ επισφαλείς τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις για τα ΕΠΑΛ (αριθμός τομέων και ειδικοτήτων ανά περιοχή, ολιγομελή τμήματα, επέκταση της μαθητείας σε όλες τις ειδικότητες). Με τα δεδομένα αυτά δημιουργούνται τεχνητά πλεονάσματα με συνέπεια να οδηγούνται στην ανεργία πολλοί συνάδελφοι αναπληρωτές παρότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και να έχουμε μετακινήσεις μονίμων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου. Επιπρόσθετα στη συμπλήρωση των πινάκων δεν υπολογίστηκαν οι παραιτήσεις εκπαιδευτικών που υποβλήθηκαν τον Απρίλη παρά μόνο οι αυτοδίκαιες αποχωρήσεις λόγω ορίου ηλικίας. Παράλληλα στη συμπλήρωση των πινάκων οργανικών κενών δεν υπήρξε η στήλη  «εκτίμηση  ΠΥΣΔΕ» παρά μόνο οι εκτιμήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, συρρικνώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των συνολικών κενών. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι πίνακες κενών να συμπληρώνονται με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και όχι αποκλειστικά και μόνο από το Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των αποφάσεων για τον υπολογισμό κενών να καλύπτεται από συλλογικά και όχι μονοπρόσωπα όργανα!

Η πρόταση για την υλοποίηση του συντριπτικά χαμηλού ποσοστού μεταθέσεων (3,10% των αιτήσεων) οδηγεί σε απόγνωση μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας, οικογενειακά και οικονομικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζοντας τις πολλαπλές συνέπειες των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας όλα τα  τελευταία χρόνια.

Με βάση τα παραπάνω καταψηφίζω τους πίνακες που αφορούν κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναφέρει και η εγκύκλιος Αρ.Πρωτ. 61052/Ε2,7/4/2017 για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.

Πέρα από τη συνολική διαφωνία μου το ελάχιστο που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό είναι οι εκπαιδευτικοί που εντάσσονται σε ειδική κατηγορία να μετατίθενται ανεξαρτήτως κενών για να ικανοποιηθεί τουλάχιστον μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων».

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των γενικών μεταθέσεων.

Οι μετατάξεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο αλλά και από την Β/θμια στην Α/θμια και το αντίστροφο, εξετάζονται από το ΚΥΣΔΕ μετά τις μεταθέσεις και εφόσον υπάρχει οργανικό κενό στην αιτούμενη περιοχή μετάταξης.

Τη Δευτέρα αναμένεται η έκδοση της εγκυκλίου των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε ΠΥΣΔΕ και φορείς.

Σχετικά με τις παραιτήσεις των εκπαιδευτικών στις 9/5/2017 λήγει η δυνατότητα ανάκλησης εντός μηνός και συνεπώς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ακριβή στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε μια δραματική μείωση των παραιτήσεων!

Για την καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευτικών σας επισυνάπτουμε τα στατιστικά και τις βάσεις των μεταθέσεων. Με βάση τα στοιχεία αυτά στους ΠΕ02 ικανοποιείται το 2,77% των αιτήσεων, στους ΠΕ06 το 0,42%, στους ΠΕ03 το 10,51%, στους ΠΕ01 το 1,13% και στους ΠΕ05 το 0,42%. Ειδικότερα για τον κλάδο ΠΕ04 στους Φυσικούς το 3,02%, σους Χημικούς το 3,42%, στους Γεωλόγους το 11,11% και στους Βιολόγους το υψηλότερο ποσοστό 84,62% με 11 ικανοποιημένες αιτήσεις στις 13 που υποβλήθηκαν. Στους ΠΕ19/20 και στους ΠΕ11 δεν ικανοποιείται καμία αίτηση μετάθεσης!

Δείτε εδώ τα στατιστικά των μεταθέσεων 2017

Δείτε εδώ τις βάσεις των μεταθέσεων 2017

   • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: