Εσοδα 29.004.755 ευρώ από μεταπτυχιακά

Νόμος που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας για το καλοκαίρι προβλέπει να είναι δωρεάν όσα οδηγούν σε διδακτορικό, με δίδακτρα εκείνα για επαγγελματική εξειδίκευση

Αλλαγές στον θεσμό των μεταπτυχιακών σπουδών που προσφέρουν τα πανεπιστήμια αναμένονται από την κυβέρνηση, η οποία διακηρύσσει πολιτικές υπέρ της «αυτοχρηματοδότησης» των ΑΕΙ αλλά ταυτόχρονα κινείται στην κατεύθυνση της στέρησης από τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης των πόρων τους. εκτός κρατικού προϋπολογισμού.