Με το βλέμμα στη πολυγλωσσία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/06/2014 - 10:44 | Author: Newsroom Ipaidia

Η διατήρηση του γλωσσικού πλούτου της Ευρώπης που σήμερα έχει 23 επίσημες γλώσσες είναι στρατηγικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και για τον λόγο αυτό οι αρχηγοί των κρατών-μελών έχουν υπογράψει σύμφωνο που προβλέπει ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης θα πρέπει μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης να έχει τη δυνατότητα να μάθει δυο γλώσσες επιπλέον της μητρικής του.

Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην ΕΕ, όπως διακηρύσσει στην ιστοσελίδα της για την πολυγλωσσία συντάσσεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες που διαμορφώνουν και την πολιτική της: – Η διασφάλιση του δικαιώματος κάθε Ευρωπαίου πολίτη να έχει πρόσβαση μέσα από τη γλώσσα του στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, στις διαδικασίες και στην άντληση πληροφόρησης.- H περαιτέρω ενίσχυση της άποψης ότι οι γλώσσες παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην άνθιση της Ευρωπαϊκής οικονομίας και στην εξέλιξη του πολιτισμού.

Loading...
  • Δια Βίου Επιλογή    ideascentral

    europalso