Με Πανελλήνιες η εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/08/2018 - 00:44 | Author: Newsroom Ipaidia

Σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου, «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 19, προβλέπεται οι σπουδαστές στων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας να εισάγονται σε αυτά ύστερα από κοινές εισιτήριες εξετάσεις σε καλλιτεχνικά αντικείμενα που διοργανώνονται κατά παρέκκλιση από το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων του άρθρου 2 του νόμου 2525/1997.

Για την εξαγωγή της τελικής βαθμολογίας του υποψηφίου θα συνυπολογίζονται ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός που έλαβε ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα».

Δικαίωμα συμμετοχής στις κοινές εισιτήριες εξετάσεις στα δυο ανωτέρω τμήματα θα έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων θα καθορισθούν:

α. οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής και εγγραφής φοιτητών στα ανωτέρω τμήματα, οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β. η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς τον σκοπό της διεξαγωγής των κοινών εισιτηρίων εξετάσεων

γ. τα εξεταστέα καλλιτεχνικά αντικείμενα και οι συντελεστές βαρύτητας βάσει των οποίων θα εξάγεται η τελική βαθμολογία του υποψηφίου. Με την ίδια απόφαση θα καθορίζεται ο συντελεστής βαρύτητας του απολυτηρίου λυκείου και ο συντελεστής βαρύτητας του βαθμού στο μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» που έλαβς ο υποψήφιος στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι η θέσπιση ειδικών εισιτηρίων εξετάσεων σε μουσικά καλλιτεχνικά αντικείμενα για την εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα συνάδει με την ιδιαιτερότητα που αυτά έχουν καθώς το πρόγραμμα σπουδών τους προσανατολίζεται στην εκπαίδευση δεξιοτεχνών εκτελεστών μουσικών οργάνων, καθώς και συνθετών. Τα συγκεκριμένα τμήματα διαφέρουν από τα υπόλοιπα τμήματα μουσικών σπουδών, δεδομένου ότι θεραπεύουν, κατά μείζονα λόγο, την μουσική εκτέλεση και την μουσική σύνθεση. Η προτεινόμενη διάταξη επιπροσθέτως ικανοποιεί ένα διαχρονικό αίτημα των Τμημάτων για την καθιέρωση κοινών εισιτηρίων εξετάσεων.

Το σχέδιο νόμου εισάγεται αύριο, Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018, στην Ολομέλεια της Βουλής για συζήτηση και ψήφισή του.

Loading...
  • europalso

    ideascentral