15μελές Συμβούλιο του Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (Π.Σ.Π.Α):  Η κα με το άρθρο 13 από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο αλλοιώνει τον Πειραματικό χαρακτήρα του σχολείου μας κάνοντας το Πρότυπο – δηλαδή σχολείο αρίστων. Το ΠΣΠΑ ιδρύθηκε το 1929 και από τότε διατηρεί τον Πειραματικό χαρακτήρα του όντας ένα σχολείο που εφαρμόζει πειραματικές μεθόδους διδασκαλίας, αυτό όμως προϋποθέτει μείγμα μαθητών.

Με το άρθρο 13 το μετατρέπει σε ελεγκτικό μηχανισμό της γνώσης καθώς ανά τριετία οι μαθητές (από την έκτη Δημοτικού) θα εξετάζονται σε γραπτές εξετάσεις. Αναλυτικότερα μπορείτε να διαβάσετε την επιστολή που αποστείλαμε στην Υπουργό. Το σχολείο μας μετράει 91 χρόνια ιστορίας και τα 91 (πλην τα έτη 2012-2015) διατηρεί το πειραματικό του χαρακτήρα και η διατήρηση του για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη.

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως

Αθήνα, 1 Μαΐου 2020

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Είμαστε το 15μελές εκλεγμένο Μαθητικό Συμβούλιο του Λυκείου του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΠΣΠΑ) που εδρεύει στην οδό Σκουφά 43 στην Αθήνα. Ο λόγος που σας απευθύνουμε την παρούσα είναι το νομοσχέδιο για την Παιδεία που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα Opengov για δημόσια διαβούλευση και συγκεκριμένα το άρθρο 13 που αλλοιώνει, αν δεν αίρει ολοσχερώς, τον πειραματικό χαρακτήρα του σχολείου μας.

Το ΠΣΠΑ αποτελεί την υλοποίηση της πρότασης που διατύπωσε το 1925 ο καθηγητής της Παιδαγωγικής Νικόλαος Εξαρχόπουλος για ίδρυση πειραματικού σχολείου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιδρύθηκε το 1929 με το νόμο 4376 «Περί ιδρύσεως Πειραματικών σχολείων εν τοις Πανεπιστημίοις Αθηνών και Θεσσαλονίκης», με σκοπό τη θεωρητική και πρακτική παιδαγωγική μόρφωση των καθηγητών της Μέσης Εκπαίδευσης, την προαγωγή της Παιδαγωγικής επιστήμης και την πρακτική παιδαγωγική κατάρτιση των μετεκπαιδευόμενων στο Πανεπιστήμιο δημοδιδασκάλων. Το ΠΣΠΑ είχε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα συγκριτικά με τα άλλα σχολεία της εποχής, τόσο ως προς τη λειτουργία του (ενιαία διεύθυνση δημοτικού – γυμνασίου, λυκείου) όσο και ως προς την αγωγή που προσέφερε στους μαθητές του, με κυριότερα χαρακτηριστικά την καλλιέργεια οικογενειακής ατμόσφαιρας στις σχέσεις μαθητών – δασκάλων, τη γνώση της ψυχοσωματικής υπόστασης των μαθητών, τη φροντίδα για την κοινωνική εξέλιξη κάθε παιδιού και εφήβου και, τέλος, την ελευθερία έκφρασης και την αυτενέργεια των μαθητών κατά τη διδασκαλία.

Σήμερα διατηρεί τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, στεγασμένες στον ίδιο χώρο, στο ιστορικό κτίριο της οδού Σκουφά 43 στο Κολωνάκι. Όλες του οι βαθμίδες χαρακτηρίζονται από τον πειραματικό χαρακτήρα τους, υπό την έννοια της εφαρμογής πρωτοποριακών πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης διδασκομένων και διδασκόντων. Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο πραγματοποιούνται στο σχολείο μας δειγματικές διδασκαλίες σε όλες τις βαθμίδες στα μαθήματα που διδασκόμαστε, τα οποία παρακολουθούνται και αξιολογούνται από φοιτητές φιλοσοφικών, παιδαγωγικών, φυσικομαθηματικών κ.λπ. σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αντίστοιχα και από πανεπιστημιακούς. Στο Πειραματικό δεν υπάρχουν κριτήρια μαθησιακού επιπέδου ούτε κοινωνικά, εισοδηματικά κ.λπ. ούτε εντοπιότητας με την έννοια της γειτονιάς. Η εφαρμογή των πειραματικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών προϋποθέτει ένα μείγμα μαθητών από διαφορετικές αφετηρίες και δυνατότητες, προκειμένου έτσι να αναδεικνύονται σύγχρονες ποικιλόμορφες γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όμως, το άρθρο 13 του υπό διαβούλευση νόμου διασπά τον ενιαίο χαρακτήρα του σχολείου, διαχωρίζοντας το δημοτικό από το γυμνάσιο και το λύκειο. Το δημοτικό παραμένει στη λογική του πειραματικού σχολείο, όμως το γυμνάσιο και το λύκειο χαρακτηρίζονται ως πρότυπα, με βασικό, αν όχι μοναδικό γνώμονα το βαθμό επίδοσης στα μαθήματα. Οι μαθητές πια θα ελέγχονται, πέραν του εκάστοτε σχολικού έτους, ανά τριετία σε μια λογική εισαγωγικών και όχι κατατακτηρίων εξετάσεων, αφού η αποτυχία σ’ αυτές συνεπάγεται την απομάκρυνση από το ΠΣΠΑ. Το σχολείο μας παύει να είναι πολυσυλλεκτικό, πρωτοποριακός χώρος προσέγγισης της ανανέωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μεταμορφώνεται σε ελεγκτικό μηχανισμό της γνώσης και της μάθησης. Ως πρότυπο το Λύκειο θα εστιάζει πλέον στην πληρότητα της προετοιμασίας για το πέρασμα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και όχι στη πειραματική σύζευξη με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η διατήρηση του ενιαίου πειραματικού χαρακτήρα του σχολείο μας αποτελεί για μας αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Έχοντας βιώσει επί σειρά ετών τα ευεργετήματα της πειραματικής αλληλεπίδρασης του σχολείου μας με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχουμε ιδία αντίληψη και γνώση των όσων διακυβεύονται εν προκειμένω. Σας ζητούμε, επομένως, να απαλείψετε το άρθρο 13 από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, εστιάζοντας στην ενίσχυση του πειραματικού χαρακτήρα του σχολείου μας και στη διατήρηση της σημερινή φυσιογνωμίας του με σεβασμό στην πλέον των 90 ετών ιστορία του.

Μετά τιμής

Το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του Λυκείου του ΠΣΠΑ