Όλα τα μαθήματα , τα αντίστοιχα βιβλία και οι γραφικές παραστάσεις των βάσεων από το 2004-2012 για τα 488 ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.

πατήστε για να μπείτε στην εφαρμογή.

Αφού επιλέξετε πεδίο/πεδία και τρόπους εμφάνισης των αποτελεσμάτων πατήστε το κουμπί με τίτλο : Αναζήτηση.
Στη σελίδα που θα εμφανιστεί πατήστε πάνω στο link με τίτλο Math για να δείτε τη κατάσταση Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 της κάθε σχολής.

Στην ίδια εφαρμογή μπορείτε να δείτε και τη γραφική παράσταση των βάσεων για όλες τις σχολές από το 2004 μέχρι σήμερα.

Για τις γραφικές παραστάσεις πατήστε πάνω στο εικονίδιο :

Καλοδήμος Δημ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας