Για την επίτευξη της αειφορίας, είπε η κ. , είναι απαραίτητη η συμβολή της εκπαίδευσης από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια, με παιδαγωγική μεθοδολογία

«Το υπουργείο Παιδείας έχει ενσωματώσει την εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, μέσα από μια ολιστική και επιστημονική προσέγγιση» τόνισε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, κατά την συνεδρίαση των ειδικών κοινοβουλευτικών επιτροπών Ισότητας και Νεολαίας και Προστασίας Περιβάλλοντος, με θέμα «Νέοι και περιβαλλοντική εκπαίδευση».

Η υφυπουργός είπε ότι «η περιβαλλοντική εκπαίδευση έχει ως στόχο την γνώση, την συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση των προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον και την διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς που είναι προσανατολισμένος στην βιώσιμη ανάπτυξη».

Για την επίτευξη της αειφορίας, είπε η κ. Μακρή, είναι απαραίτητη η συμβολή της εκπαίδευσης από τα πρώτα κιόλας σχολικά χρόνια, με παιδαγωγική μεθοδολογία. Γι αυτό και προχωράμε και στην σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων.

Η ίδια υπογράμμισε πως το υπουργείο Παιδείας έχει ενσωματώσει την εκπαίδευση για την προστασία του περιβάλλοντος ως θεματική ενότητα στα μέσα από μια ολιστική και επιστημονική προσέγγιση. Με προσανατολισμό στις κοινές αξίες και τις αρχές που θεμελιώνουν την αειφόρο ανάπτυξη, την συγκριτική σκέψη την συμμετοχική λήψη αποφάσεων, σε τρόπους επίλυσης προβλημάτων, έτσι ώστε η μαθητική κοινότητα να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση του περιβάλλοντος.

Η υφυπουργός παρουσίασε το πρόγραμμα «Φροντίζω το περιβάλλον», το οποίο περιλαμβάνει τομείς της οικολογίας, της παγκόσμιας και εθνικής φυσικής κληρονομίας, της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών, της πολιτικής προστασίας. Επίσης ανέφερε και μια σειρά προγραμμάτων που είναι διαθέσιμα μέσα από την πλατφόρμα του υπουργείου σε σχολεία και μαθητές.

Για τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΚΕΠΕΑ) είπε ότι σήμερα στην επικράτεια λειτουργούν 53 τέτοια κέντρα που στοχεύουν να ενισχύσουν την δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές, και ήδη έχουν δρομολογηθεί να λειτουργήσουν ακόμα 6 τέτοια κέντρα όπως και να αυξηθούν τα θεματικά δίκτυα.

Ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρος Κόπτσης, ανέφερε ότι «το νέο σχολείο που διαμορφώνουμε, συνδέει την τεχνολογία, την εκπαίδευση με την αειφορία και όχι με αποσπασματικές ενέργειες, αλλά μέσα από μόνιμες διαδικασίες και δομές για την διαμόρφωση κουλτούρας και οικολογικής συνείδησης . Μέσα από τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τις θεματικές ενότητες, την ψηφιοποίηση της εκπαίδευσης, των βιβλίων, τον εκσυγχρονισμό όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δημιουργούμε μια γενική κουλτούρα, συνδέοντας την ερευνητική καινοτομία με τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα.

Επισήμανε ότι το υπουργείο έχει διαθέσει περί τα 30 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό που αφορά την ρομποτική. Έχουν δημιουργηθεί προγράμματα για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια, με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό, με την τεχνολογία και την προώθηση της επιχειρηματικότητας. Έχουν επίσης δοθεί 140 εκατ. ευρώ για διαδραστικούς πίνακες στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου. Ο κ. Κόπτσης τόνισε, πως η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στις τεχνολογίες είναι προτεραιότητα του υπουργείου Παιδείας, σημειώνοντας πως στόχος μας είναι η ανοικτή επιστήμη, δηλαδή σχολεία με εργαστήρια, που η γνώση θα παράγεται από τους ίδιους τους μαθητές. Θέλουμε είπε, ένα σχολείο με κουλτούρα αναζήτησης, διερεύνησης της σκέψης, με ενεργό ρόλο των μαθητών στα κοινωνικά προβλήματα, μαθητές που να δημιουργούν και να χαίρονται στο σχολείο.

Στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών, συμμετείχαν μέσω webex μαθητές από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση από όλη την Ελλάδα, παρουσιάζοντας σχετικές καινοτόμες εργασίες που ανέπτυξαν.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ