Η υφυπουργός παιδείας, ,  στη συζήτηση με θέμα «Η εκπαίδευση ως μοχλός ανάπτυξης για την κοινωνία και την οικονομία», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διήμερου συνεδρίου της εταιρίας Capital Link για τη βιωσιμότητα, αναφέρθηκε στο θέμα της διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

«Παρατηρείται χάσμα προσφοράς και ζήτησης σε συγκριμένα επαγγέλματα», περιέγραψε η κ. Μακρή. Από την άλλη, η στους νέους είναι αυξημένη, ενώ το 43,3% των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολείται σε δουλειές κατώτερες των ικανοτήτων του, εξήγησε.

Οι διεθνείς συνέργειες των ελληνικών πανεπιστημίων, η στα πανεπιστήμια, η επανασύσταση των επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, η δυνατότητα ίδρυσης ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, θα αναβαθμίσουν συνολικά την εκπαίδευση στην Ελλάδα, επισήμανε η κ. Μακρή.

Ειδικότερα, ήδη έχει δρομολογηθεί η εισαγωγή 453 νέων στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, η ένταξη των Εργαστήριων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, η ενίσχυση του επαγγελματικού προσανατολισμού και η εξασφάλιση της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στην εκπαίδευση.

Η ίδρυση πρότυπων ΕΠΑΛ (επαγγελματικών λυκείων), τα οποία θα λειτουργήσουν ως πιλότοι για την εξέλιξη της μεταρρύθμισης, πρόσθεσε η κ. Μακρή, και δημοσίων θεματικών με δυνατότητα ξενόγλωσσων τμημάτων «θα ενισχύσουν την καλλιέργεια και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των αποφοίτων».