Λήξη του διδακτικού έτους 2014 – 2015 – Υποβλητέα στοιχεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔15/06/2015 - 20:48 | Author: Newsroom Ipaidia
ΘΕΜΑ: «Υποβλητέα στοιχεία με τη λήξη του διδακτικού έτους 2014 – 2015»

Προκειμένου να συντάξουμε την ετήσια γενική έκθεση στο τέλος του τρέχοντoς διδακτικού έτους για τη δραστηριότητα, την κατάσταση και τις ανάγκες των Σχολείων αρμοδιότητάς μας, παρακαλούμε να μας στείλετε με τη λήξη του διδακτικού έτους:

Α.

Έκθεση λειτουργίας του σχολείου σας, στην οποία να αναγράφονται με την παρακάτω σειρά τα ακόλουθα:

 1. Μαθητικό δυναμικό
 2. Αλλοδαποί, παλιννοστούντες, μειονότητες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
 3. Επίδοση μαθητών
 4. Διαγωγή και φοίτηση μαθητών
 5. Βραβεύσεις μαθητών
 6. Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
 7. Μαθητικές κοινότητες, όργανα λαϊκής συμμετοχής, συνεργασία με άλλους φορείς
 8. Αναχωροθετήσεις
 9. Διδακτικά βιβλία, διανομή
 10. Επισημάνσεις και προτάσεις σε θέματα:
  • Οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων
  • Εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού
 11. Πίνακες και διαγράμματα με στατιστικά στοιχεία

Β. Προτάσεις (αν υπάρχουν) για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων.

Γ. Πίνακες ή καταστάσεις σύμφωνα με τα υποδείγματα που σας έχουν ήδη αποσταλεί.

 1. Ονομαστική κατάσταση που να δείχνει τη μόνιμη και θερινή διεύθυνση κατοικίας του διδακτικού προσωπικού που ανήκει οργανικά στο Σχολείο σας μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους (Υπόδειγμα Ι)
 1. Ονομαστική κατάσταση που να δείχνει τους εκπαιδευτικούς που θα αναπληρώσουν το Διευθυντή του Σχολείου κατά τις θερινές διακοπές από 01.07.2015 μέχρι και 31.08.2015 (Υπόδειγμα ΙΙ)
 1. Πίνακας στον οποίο φαίνονται, κατά είδος τα βιβλία που διαθέτει η σχολική βιβλιοθήκη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Υπόδειγμα ΙΙΙ)
 1. Συγκεντρωτικός πίνακας κίνησης μαθητών και αποτελεσμάτων εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2015 (Υπόδειγμα ΙV)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ. ΒΑΓΕΝΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ :

Η σειρά 4 (εγγραφές, μετεγγραφές) θα προκύψει ως εξής: Από το άθροισμα των σειρών 1 και 2, θα αφαιρεθεί η σειρά 3 και το αποτέλεσμα θα γραφεί στη σειρά 4.

Το άθροισμα των σειρών 5, 6, 7 (χαρακτηρισμός φοίτησης) θα πρέπει να ίσο με ό,τι θα γραφεί στη σειρά 4.

Η σειρά 7 (επαρκής φοίτηση) θα αναλυθεί στις σειρές 8, 9, 10, 11, 13, 14 και κατά περίπτωση.

Οι μαθητές που τυχόν θα γραφούν στις σειρές 13 και 14 θα έχουν υπολογισθεί οπωσδήποτε στη σειρά 4.

Στη σειρά 17 θα γραφούν μόνο μαθητές (αν υπάρχουν) που δεν μπορείτε να τους εντάξετε σε καμιά από τις αλλες περιπτώσεις, παρά μόνο στη σειρά 1 ή 2, π.χ. μαθητής που γράφτηκε στο σχολείο και διακόπηκε η φοίτησή του λόγω θανάτου.

ΑΡΧΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙV

Loading...


 • europalso   ideascentral