Λήγει η προθεσμία για φοίτηση χωρίς κλήρωση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Λήγει η προθεσμία για φοίτηση χωρίς κλήρωση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο
Μέχρι την 1η Ιουλίου έχουν προθεσμία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για φοίτηση στο ο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο προσφέρει τη δυνατότητα παρακολούθησης Μεμονωμένων Θεματικών Ενοτήτων από απόσταση, χωρίς υποχρέωση εγγραφής σε ολόκληρο Πρόγραμμα Σπουδών. Η φοίτηση ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2016, διαρκεί ένα ακαδημαϊκό έτος και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής). Οι προϋποθέσεις εισαγωγής, το υλικό, οι διαδικασίες, το ακαδημαϊκό προσωπικό, η υποστήριξη και οι υποχρεώσεις (εργασίες, δραστηριότητες, εξετάσεις) των φοιτητών και φοιτητριών είναι τα ίδια με όσους/όσες παρακολουθούν τη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα, στο πλαίσιο ενός Προγράμματος Σπουδών.

Η μεγαλύτερη καινοτομία βρίσκεται στο ότι επιτέλους το εγκαινιάζει την κατάργηση της κλήρωσης στην επιλογή των φοιτητών του.

Από τις παρακάτω 54 Θεματικές Ενότητες που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, κάθε υποψήφιος/υποψήφια μπορεί να επιλέξει μία ή δύο, ανεξάρτητα από το γνωστικό τους πεδίο και από το αν είναι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής στα Προγράμματα Σπουδών. Η οικονομική συμμετοχή στα έξοδα κάθε Θεματικής Ενότητας είναι 500€ για τις Προπτυχιακές και 650€ για τις Μεταπτυχιακές. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για φοίτηση θα είναι ανοιχτή μέχρι την 1η Ιουλίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eap.gr

Προπτυχιακές Θεματικές Ενότητες

ΔΕΟ10

Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΔΕΟ24

Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

ΕΛΠ10

Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό

ΕΛΠ 11

Ελληνική Ιστορία

ΕΛΠ12

Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας

ΕΛΠ20

Δημόσιος και ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα ως και τα Μεταβυζαντινά χρόνια

ΕΛΠ 21

Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία

ΕΛΠ22

Ελληνική φιλοσοφία και Επιστήμη: Από την Αρχαιότητα ως τον 20ο αιώνα

ΕΛΠ30

Γράμματα ΙΙ: Νεοελληνική Φιλολογία (19ος και 20ος αιώνας)

ΕΛΠ31

Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο

ΕΛΠ40

Τέχνες ΙΙ: Επισκόπηση Ελληνικής Μουσικής και χορού

ΕΛΠ 41

Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα ΙΙ: Οι νεότεροι χρόνοι

ΕΛΠ42

Αρχαιολογία στον Ελληνικό χώρο

ΕΛΠ43

Ελληνισμός της Διασποράς

ΕΛΠ44

Νεοελληνικό Θέατρο (1600-1940) Κινηματογράφος

ΕΛΠ45

Νεοελληνική Φιλολογία, από τις απαρχές ως το 18ο αιώνα

ΕΠΟ10

Γενική Ιστορία της Ευρώπης

ΕΠΟ11

Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης

ΕΠΟ12

Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

ΕΠΟ20

Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη

ΕΠΟ21

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας

ΕΠΟ 22

Φιλοσοφία στην Ευρώπη

ΕΠΟ30

Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος

ΕΠΟ31

Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

ΕΠΟ32

Θεσμοί Διαμορφωτές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

ΕΠΟ33

Δημιουργία & Εξέλιξη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

ΕΠΟ41

Εξελίξεις στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό κατά τον 20ο αιώνα

ΕΠΟ42

Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

ΕΠΟ43

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Ιδεολογίες τον Εικοστό Αιώνα Μεταπτυχιακές Θεματικές Ενότητες

ΕΚΠ50

Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

ΕΚΠ51

Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη

ΕΚΠ60

Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΚΠ61

Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

ΕΚΠ62

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΚΠ63

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠ64

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ65

Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

ΕΚΠ66

Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

ΕΚΕ 50

Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

ΕΚΕ 51

Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

ΟΡΘ50

Η Ορθοδοξία ως Κληρονομιά

ΟΡΘ51

Η Ορθοδοξία στον 20ο αιώνα

ΟΡΘ60

Πίστη και Βίωμα της Ορθοδοξίας

ΟΡΘ61

Η Ορθοδοξία ως πολιτισμικό επίτευγμα και τα προβλήματα του Σύγχρονου Ανθρώπου

ΑΓΓ 52

Μέθοδος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων για την Κατανόηση και Παραγωγή του Γραπτού και Προφορικού Λόγου στην Αγγλική Γλώσσα

ΑΓΓ 69

Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

ΑΓΓ 70

Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

ΓΑΛ 61

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

ΓΑΛ 62

Η τεχνολογία στη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

ΓΑΛ 63

Η φωνητική και η διδακτική της στη γαλλική γλώσσα

ΓΑΛ 64

Η διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ΑΣΠ 50

Ήχος και τέχνες

ΓΤΠ 50

Η Τέχνη & η Επικοινωνία στις Γραφικές Τέχνες

ΣΦΠ 50

Ιστορία της τέχνης και ιστορία της επιστήμης του φωτός

Για να πληροφορηθείτε σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής των Προγραμμάτων: ΔΕΟ Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, ΕΠΟ Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, ΕΚΠ Επιστήμες της Αγωγής, ΕΚΕ Εκπαίδευση Ενηλίκων, ΟΡΘ Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, ΑΓΓ Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, ΓΑΛ Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας, ΑΣΠ Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος, ΓΤΠ Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα, ΣΦΠ Σχεδιασμός Φωτισμού, πατήστε εδώ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του διαδικτυακού τόπου www.eap.gr. Οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας θα αναζητήσετε στον ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά στα emails ή στα τηλέφωνα των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών, :

Θ.Ε.

Τηλέφωνο

E-mail

ΔΕΟ10, ΔΕΟ24

2610 367347, 2610 367333, 2610 367334

[email protected]

ΕΛΠ10, ΕΛΠ11, ΕΛΠ12, ΕΛΠ20, ΕΛΠ21, ΕΛΠ22, ΕΛΠ30, ΕΛΠ31, ΕΛΠ40, ΕΛΠ41, ΕΛΠ42, ΕΛΠ43, ΕΛΠ44, ΕΛΠ45

2610 367331, 2610 367339, 2610 367338

[email protected]

ΕΠΟ10, ΕΠΟ11, ΕΠΟ12, ΕΠΟ20, ΕΠΟ21, ΕΠΟ22, ΕΠΟ30, ΕΠΟ31, ΕΠΟ32, ΕΠΟ33, ΕΠΟ41, ΕΠΟ42, ΕΠΟ43

2610 367330, 2610 367349

[email protected]

ΕΚΠ50, ΕΚΠ51, ΕΚΠ60, ΕΚΠ61, ΕΚΠ62, ΕΚΠ63, ΕΚΠ64, ΕΚΠ65, ΕΚΠ66

2610 367337, 2610 367323

[email protected]

ΕΚΕ50, ΕΚΕ51

2610 367325

[email protected]

ΟΡΘ50, ΟΡΘ51, ΟΡΘ60, ΟΡΘ61

2610 367318

[email protected]

ΑΓΓ52, ΑΓΓ69, ΑΓΓ70

2610 367325

[email protected]

ΓΑΛ61, ΓΑΛ62, ΓΑΛ63, ΓΑΛ64

2610 367325

[email protected]

ΑΣΠ50

2610 367326

[email protected]

ΓΤΠ50

2610 367326

[email protected]

ΣΦΠ50

2610 367342

[email protected]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

210 9097229

[email protected],

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

210 9097207

[email protected]

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2610 367300

[email protected]

ΠΥΛΗ-ΠΟΛΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 30404

[email protected]

ΠΥΛΗ-ΠΟΛΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ

24610 56425

[email protected]

ΠΥΛΗ-ΠΟΛΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ

2410 685744

[email protected]

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !