Κτιριακά προβλήματα σε σχολεία της Μαγνησίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/01/2019 - 10:04 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ετοιμόρροπα επιχρίσματα εντός και εκτός των αιθουσών, φθαρμένα κλιμακοστάσια και κιγκλιδώματα, υγρομονώσεις, στεγανοποιήσεις που δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, συνθέτουν μεταξύ άλλων την εικόνα σε διάφορα Γυμνάσια και Λύκεια της Μαγνησίας σύμφωνα με πληροφορίες και αναφορές που έχει η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, σύμφωνα με το e-thessalia.

Ο διευθυντής Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτης Σαβελίδης απέστειλε πριν λίγες ημέρες έγγραφο στους διευθυντές με τους οποίους τους καλεί να μεριμνήσουν για την καταγραφή των κτιριακών προβλημάτων και εκκρεμοτήτων κα να ζητήσουν από τους Δήμους την άμεση αντιμετώπισή τους.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο «με βάση τα τελευταία γεγονότα της πτώσης επιχρισμάτων σχολικών κτιρίων, αλλά και σχετικές πληροφορίες από διευθυντές σχολικών μονάδων, αποτελεί διαπίστωσή μας ότι δεν πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εργασίες ελέγχου και επισκευών σε βασικά στοιχεία των κτιριακών δομών των σχολείων, πολλά από τα οποία ενέχουν σοβαρή επικινδυνότητα για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Τέτοια είναι: Ετοιμόρροπα επιχρίσματα εντός και εκτός των αιθουσών, φθαρμένα κλιμακοστάσια, κιγκλιδώματα, υγρομονώσεις, στεγανοποιήσεις, πυρασφάλεια, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.».

Στο έγγραφο επισημαίνεται πως «σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η αρμοδιότητα βελτίωσης και συντήρησης των σχολικών κτιρίων ανήκει στους Δήμους. Συγκεκριμένα:
1) Άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, παρ. 1 τομέας στ, αριθ. 1, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α’) σύμφωνα με το οποίο στην αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων υπάγονται «1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας και ιδιαίτερα η συντήρηση, η καθαριότητα και η φύλαξη των σχολικών κτιρίων».
2) Άρθρο 5 του Ν.1894/1990 παρ. 1 (ΦΕΚ Α’,110), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρου 31 Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α’ 18) και σύμφωνα με το οποίο «Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα σχολικά κτίρια, για τα οποία έχουν συνταχθεί πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, με τα οικόπεδά τους, μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στην περιφέρεια στην οποία βρίσκονται τα αντίστοιχα ακίνητα».

Όμως, έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα περιστατικά και πληροφορίες περί μη ανταπόκρισης στις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις των Δήμων, παρακαλείσθε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να πραγματοποιηθούν εργασίες ελέγχου, βελτιστοποίησης και συντηρήσεων των δομών.
Συγκεκριμένα, παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στον Δήμο της έδρας του σχολείου σας, για να αιτηθείτε τις παραπάνω εργασίες, η υλοποίηση των οποίων πρέπει να έχει τη μορφή του κατεπείγοντος. Το αίτημά σας, τεκμηριωμένο με την ανωτέρω αναφερθείσα νομοθεσία, πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου με συστημένη επιστολή, το αποδεικτικό της οποίας να τηρηθεί στο αρχείο του σχολείου.
Προτείνουμε η παραπάνω διαδικασία να πραγματοποιηθεί, ακόμη και αν ήδη έχετε προβεί σε ανάλογες ενέργειες».

Loading...


  • europalso   ideascentral