2018 2019 – Ξεκινούν οι διαδικασίες για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση.

Οι πιστώσεις ανέρχονται σε 8,5 εκ ευρώ  για πρόσληψη 1000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων. Το πρόγραμμα αναμένεται οτι θα ξεκινήσει το Νοέμρβιο.

Στο πρόγραμμα θα απασχοληθούν:

Φιλόλογοι
Φυσικοί
Μαθηματικοί
Χημικοί
Εκπαιδευτικοί αγγλικών

Θα εκδοθεί πρόσκληση για κατάθεση αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μια μόνο Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία θα είναι υποψήφιοι για πρόσληψη. Οι προσλήψεις γίνονται με βάση τη σειρά στον πίνακα.

Σύμφωνα με περσινή οδηγία του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν δικαίωμα αίτησης όσοι έχουν προσληφθεί ως αναπληρωτές καθώς και όσοι έχουν απενεργοποιήσει την αίτησή τους ή δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή παραιτηθεί.

Επίσης υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και παράλληλα
κατατάσσεται σε πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης του άρθρου 26 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), εκτός του προγράμματος εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»(ΜΝΑΕ), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, που παρέχεται στα Καταστήματα Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74 Α΄)] ή σε πίνακα αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα πειραματικών και πρότυπων σχολείων [του άρθρου 48, παρ. 9 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με ο άρθρο 33, παρ. 6 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και ισχύει], σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομισθίου για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (εκτός ΜΝΑΕ) ή για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία, παραμένει υποψήφιος στους πίνακες αναπληρωτών για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί.

Δείτε την υπουργική απόφαση για την ενισχυτική διδασκαλία