ΝΕΑ εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας αναφορικά με τα στα . Η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι οι στενές επαφές των κρουσμάτων στα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο:

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κορωνοïού COVID-19 σε  τμήμα σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ, οι εκπαιδευτικοί και οι  μαθητές/τριες που έχουν χαρακτηρισθεί ως στενές επαφές με κρούσμα υποχρεούνται να  υποβάλλονται σε δύο διαγνωστικούς ελέγχους (rapid test) είτε στις πρωτοβάθμιες δημόσιες  δομές είτε σε όλες τις δομές του ΕΟΔΥ, οι οποίες είναι αναρτημένες, κάθε φορά, στην  ηλεκτρονική διεύθυνσή του:

Οι εκπαιδευτικοί και οι  μαθητές/τριες που προσέρχονται στις προαναφερόμενες δομές προσκομίζουν βεβαίωση του/της  Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι όντως «στενές  επαφές» κρούσματος σε τμήμα.