Aντιδράσεις έχουν προκαλέσει οι αλλαγές, που επέφερε.

 

Σύμφωνα με το ΕΘΝΟΣ, οι πρόεδροι των τμημάτων κατηγορούν το υπουργείο Παιδείας ότι με τη σχετική ρύθμιση οδηγεί αντικειμενικά σε παράταση των σπουδών κατά, τουλάχιστον, ένα ακαδημαϊκό έτος επιβαρύνοντας οικονομικά τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, ενώ η παράταση αυτή καταστρατηγεί τη θεσπισμένη διάρκεια σπουδών, που οι φοιτητές θεώρησαν δεδομένη όταν δήλωναν τις Σχολές της προτίμησής τους.

Για το θέμα αυτό έγινε συνάντηση των Προέδρων-Αντιπροέδρων δώδεκα (12) Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων, κατά την οποία διατυπώθηκε η διαφωνία τους για τις πρόσφατες ρυθμίσεις, στο άρθρο 99 του Νόμου 4957/2022 που σχετίζονται με τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

Η ανακοίνωση των προέδρων τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Τα εν λόγω Τμήματα είχαν διαμορφώσει με βάση την κείμενη νομοθεσία το Πρόγραμμα Σπουδών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους. Οι προβλέψεις του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022, ανατρέπουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν την άμεση αναθεώρησή του, ενώ παράλληλα θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Παράλληλα ορίζονται ασφυκτικά χρονικά όρια εφαρμογής των νέων διατάξεων, ενώ αποκλείονται τα Τμήματα από την επιστημονική επιμέλεια και την οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Οι προϋποθέσεις αποδοχής και τα χρονικά πλαίσια του προγράμματος της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας οδηγούν αντικειμενικά σε παράταση των σπουδών κατά, τουλάχιστον, ένα ακαδημαϊκό έτος επιβαρύνοντας οικονομικά τους/τις φοιτητές/τριες και τις οικογένειές τους, ενώ η παράταση αυτή καταστρατηγεί τη θεσπισμένη διάρκεια σπουδών που οι φοιτητές θεώρησαν δεδομένη όταν δήλωναν τις Σχολές της προτίμησής τους.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές προτείνουμε την αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022 και την έναρξη ουσιαστικής διαβούλευσης για το θεσμικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τα θέματα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, επισημαίνοντας ότι αυτή, στη μορφή που θα συμφωνηθεί, πρέπει να περιλαμβάνεται και να περατώνεται στο υφιστάμενο χρονικό πλαίσιο ολοκλήρωσης των σπουδών.

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

1. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)-Ε.Κ.Π.Α.

2. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)-Α.Π.Θ.

3. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

5. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)-Δ.Π.Θ.

6. ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)-ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

7. ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

8. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

9. ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

10.ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

11.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

12.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)- ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Η Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) είναι απαραίτητη για τους φοιτητές και παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, μέσω της επιτυχούς παρακολούθησης ενός αριθμού συγκεκριμένων μαθημάτων. Η ΠΠΔΕ δεν είναι αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου, απαιτείται όμως βάσει του νόμου, προκειμένου να λάβει κάποιος απόφοιτος μέρος σε διαγωνισμούς πρόσληψης διδασκόντων στη Μέση Εκπαίδευση (ΑΣΕΠ). Τώρα και σύμφωνα με το άρθρο 99 και το άρθρο 456 του Νόμου 4957/2022, το Πρόγραμμα χορήγησης Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας συνεχίζει να λειτουργεί έως την 31η Αυγούστου 2023, οπότε και καταργείται. Σύμφωνα με τον Νόμο (άρθρο 99), μετά την 31η Αυγούστου του 2023, το Πιστοποιητικό θα δίνεται, πλέον, από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου. Όσοι κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου 4957/2022 έχουν λάβει βεβαίωση ή πτυχίο ή πιστοποιητικό που απονέμει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, δεν απαιτείται να λάβουν το πιστοποιητικό του άρθρου 99 του Νόμου 4957/2022.

Η Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια πιστοποιείται σε αποφοίτους, επομένως, δεν μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση πριν τη λήψη πτυχίου.

Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση (άρθρο 99) για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) δύναται με απόφαση της Συγκλήτου να ιδρύεται και να λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού παιδαγωγικής επάρκειας. Το πρόγραμμα είναι κατ’ ελάχιστον διάρκειας δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, περιλαμβάνει μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της παιδαγωγικής και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. 2. Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών παρέχεται από κάθε Α.Ε.Ι. με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, εάν υφίσταται εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα που θεραπεύει το εν λόγω επιστημονικό πεδίο.

Εάν δεν υπάρχει εντός του Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, το Α.Ε.Ι. συνεργάζεται με άλλο Α.Ε.Ι., στο οποίο λειτουργεί Σχολή ή Τμήμα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, κατόπιν σύνταξης πρωτοκόλλου συνεργασίας που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., προκειμένου να λειτουργήσει διιδρυματικό ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, το οποίο διοικείται σύμφωνα με την παρ. 6. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί αποκλειστικά ένα (1) πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας. Εάν στο Α.Ε.Ι. υπάρχουν περισσότερα του ενός Τμήματα στο επιστημονικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής, αυτά δύνανται να συνεργάζονται για την οργάνωση και παροχή του ειδικού προγράμματος της παρ. 1. Το διατμηματικό πρόγραμμα ιδρύεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

3. Στο πρόγραμμα σπουδών του παρόντος δύνανται να γίνουν δεκτοί: α) φοιτητές του Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απόκτηση τίτλων σπουδών, που παρέχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος, β) πτυχιούχοι προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή το δικαίωμα άσκησης της ειδικότητας εκπαιδευτικού μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, οποιασδήποτε ειδικότητας εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.