Στις αρχές της άλλης εβδομάδας  θα βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του

Στις αρχές της άλλης εβδομάδας  θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα  των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ .

Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί  πιστοποιητικό  και  βεβαίωσης επιτυχίας που στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα

α) επεξεργασίας κειμένου,

β) υπολογιστικών φύλλων κα

γ) υπηρεσιών διαδικτύου.