Κόβουν τις γέφυρες των πανεπιστημίων με τον έξω κόσμο