Είκοσι που κρίθηκαν ως κατάλληλα αλλά χρήζουν επισκευών και εννέα, τα οποία κρίθηκαν ως προσωρινώς ακατάλληλα, εντόπισαν οι έλεγχοι στα σχολεία της πόλης της και του Ζηπαρίου από τους μηχανικούς των Κτιριακών Υποδομών.

Σαράντα επτά σχολικά κτίρια, κρίθηκαν ως κατάλληλα. Συνολικά ελέγχθηκαν οκτώ Δημοτικά Σχολεία, έξι Νηπιαγωγεία, τρία Γυμνάσια, δυο Λύκεια, ένα ΕΠΑΛ-ΙΕΚ και τρεις Παιδικοί Σταθμοί που αντιστοιχούν σε εβδομήντα έξι στατικά ανεξάρτητα κτίρια. Ειδικότερα σε ότι αφορά στα εννέα προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια, αυτά βρίσκονται στο 1ο Λύκειο Κω, στο 2 Λύκειο Κω και στο 1ο Γυμνάσιο Κω.

Στο νησί παραμένει ο μεγαλύτερος όγκος των μηχανικών-ελεγκτών της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. τα οποία θα ολοκληρώσουν έως την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017, τους ελέγχους σε όλα τα σχολικά κτίρια του νησιού ενώ θα συνδράμουν στο έργο των τοπικών Αρχών και των Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.