Νέα εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για τις εκπαιδευτικών από τμήματα ένταξης σε ειδικά σχολεία. Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο:

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που ισχύουν έως και 30-11-2020 (σχετ. ΦΕΚ Β ́4899/6-11-20),οι Διευθυντές Εκπαίδευσης δύνανται,λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες λειτουργικές ανάγκες των Σχολικών Μονάδων και Εκπαίδευσης(ΣΜΕΑΕ), να προβούν σε τροποποίηση των αποφάσεων τοποθέτησηςτων προσωρινων αναπληρωτών εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Τμήματα Ένταξης, ανεξαρτήτως φορέα χρηματοδότησης,προκειμένου να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ,για όσο χρονικό διάστηματελεί σε αναστολή η διά ζώσης εκπ/κή λειτουργία τωνσχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής Εκπ/σης.