Ο κ. Κόπτσης μιλώντας στο ρ/σ Alpha 989 αναφέρθηκε στους μόνιμους αλλά και στους .

Τι είπε για την έκδοση :

Από τον προηγούμενο χρόνο έχουμε κάνει αίτημα για την έκδοση της νέας προκήρυξης στο για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων για πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ ΕΑΕ και μελών ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, αλλά και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών ΠΕ και ΔΕ Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αναμένουμε την ανταπόκριση του επί του αιτήματος προκειμένου να προσδιοριστεί η διαδικασία.

Θα υπάρξουν ανακοινώσεις ώστε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί τις επόμενες ημέρες, για το χρονοδιάγραμμα έκδοσης και κατάρτισης των νέων πινάκων Ειδικής Αγωγής.

Για τους μόνιμους εκπαιδευτικών:

O κ. Κόπτσης είπε ότι φέτος έγιναν -αντί για 5.000 που είχαν προγραμματιστεί- 11.700 μόνιμοι διορισμοί. Ο σκοπός και στόχος του υπουργείου είναι κάθε χρονιά να γίνεται ένας τέτοιος αριθμός μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζουμε πως οι αξιολογικοί Πίνακες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έχουν ισχύ έως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Αυτό προβλέπει η παράγραφος δ’ του άρθρου 64 του ν. 4692/2020, με την οποία καταργήθηκε η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4589/2019. Ετσι οι Αξιολογικοί Πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ισχύουν έως τη λήξη του 2ου σχολικού έτους που έπεται του σχολικού έτους που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ.