Πρόκειται για την υλοποίηση σχετικής εξαγγελίας του Κ. Γαβρόγλου, τον Ιούνιο, όταν είχε δηλώσει ότι “η μεγάλη μας αδυναμία μέχρι τώρα ήταν η εμπλοκή των οικογενειών”

Κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους στα όπου φοιτούν μαθητές θα μπορεί να στείλει εφεξής το υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να αποκτήσουν το ρόλο «διαμεσολαβητή» ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια των μαθητών, που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που συζητείται στη βουλή.

Πρόκειται για την υλοποίηση σχετικής εξαγγελίας του υπουργού Παιδείας, Κ. Γαβρόγλου, τον Ιούνιο, όταν είχε δηλώσει ότι “η μεγάλη μας αδυναμία μέχρι τώρα ήταν η εμπλοκή των οικογενειών”. Είχε προηγηθεί ο θάνατος του εντεκάχρονου μαθητή από το Μενίδι, που έχασε τη ζωή του από μια αδέσποτη σφαίρα μέσα στο προαύλιο του σχολείου του. Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τις αιτίες που δεν είχαν αντιμετωπιστεί ποτέ, τη δυσκολία της συνύπαρξης διαφορετικών πληθυσμών, τη διαφορετική κουλτούρα, την γκετοποίηση των Ρομά, την αδιαφορία των θεσμών πολλές φορές. Έφερε, όμως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και τον ρόλο της εκπαίδευσης, τα προβλήματα και τις καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν σχολεία με σχεδόν 100% Ρομά πληθυσμό, τις χρόνιες ελλείψεις που δυσχεραίνουν χρόνια τώρα το έργο των δασκάλων, σύμφωνα με την avgi.gr.

Ο Κ. Γαβρόγλου είχε ανακοινώσει μετά τον τραγικό θάνατο του μαθητή σειρά μέτρων για την εκπαίδευση των Ρομά: να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη από 25 σε 15, να θεσμοθετηθεί πιλοτικά η υποχρεωτική λειτουργία Σχολής Γονέων, να παρακολουθούν υποχρεωτικά οι μαθητές το ολοήμερο. Και ακόμη, ένας κοινωνικός λειτουργός να διαμεσολαβεί ανάμεσα στο σχολείο και στην οικογένεια.

Με διάταξη του προς ψήφιση νομοσχεδίου πλέον παρέχεται η δυνατότητα άσκησης καθηκόντων μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, σε σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με σκοπό την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική στήριξη μαθητών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή όταν κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω διάταξη θα καλύψει τις ανάγκες και ενός προγράμματος στα ΕΠΑΛ, το οποίο προβλέπει την ύπαρξη ενός ψυχολόγου ανά ομάδα Επαγγελματικών Λυκείων. Τέλος, οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα, καθορίζονται με απόφαση του υπουργού Παιδείας.

Η διάταξη του άρθρου 70

Ειδικότερα η διάταξη: “Μέλη Ε.Ε.Π. που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών μπορεί να ασκούν καθήκοντα σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερες ανάγκες στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής και συναισθηματικής στήριξης μαθητών.

Με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα καθήκοντα των ανωτέρω μελών Ε.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται κατά περίπτωση οι σχολικές μονάδες και η χρονική διάρκεια της στήριξης, καθώς και ο αριθμός και οι κλάδοι (ΠΕ 23 ή ΠΕ 30) των απαιτούμενων μελών Ε.Ε.Π. ανά σχολική μονάδα.

Η άσκηση καθηκόντων των μελών Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τα ανωτέρω υλοποιείται: α) με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης περί επέκτασης της άσκησης καθηκόντων τους σύμφωνα με την παρ.1, β) με απόσπαση μόνιμων μελών Ε.Ε.Π. ή γ) με πρόσληψη αναπληρωτών μελών Ε.Ε.Π.. Οι ανωτέρω παρεμβάσεις στήριξης μπορεί να υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς».