Η εγκύκλιος, με ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2015, καλεί τους Διευθυντές Δ/θμιαςμέχρι και 20-02-2015, να ζητήσουν εγγράφως τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μετατροπές σχολικών μονάδων).

Πρόκειται για μια εγκύκλιο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις προγραμματικές δηλώσεις της νέας κυβέρνησης, καθώς μόλις τη Δευτέρα από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Παιδείας Τάσος Κουράκηςτόνισε: «Τερματίζουμε την πολιτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Επανεξετάζουμε, όμως, τη λειτουργία σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν στη βάση παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων»

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του youpress.gr ετοιμάζεται δελτίο τύπου για την ανάκληση της εγκυκλίου, καθώς κύκλοι του υπουργείου αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι λειτούργησαν νομότυπα, αλλά χωρίς να λάβουν υπόψιν τους τις προγραμματικές δηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας.

ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δεν πρόλαβε να περάσει ούτε μια μέρα, από τις εξαγγελίες του Τάσου Κουράκη για την Παιδεία και έρχεται το έγγραφο του υπουργείου να μας δείξει ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά…

Να δούμε τι έλεγε ο αν. υπουργός Παιδείας κ. Κουράκης την Δευτέρα στις προγραμματικές δηλώσεις:

«Τερματίζουμε την πολιτική καταργήσεων και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων. Επανεξετάζουμε, όμως, τη λειτουργία σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν στη βάση παιδαγωγικών και κοινωνικών κριτηρίων»

Το υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο και ημερομηνία 9 Φεβρουαρίου 2015, καλεί τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και 20-02-2015, να ζητήσουν εγγράφως:

α) Τη γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων επί των προτάσεων για κάθε είδους σχολική μεταβολή (ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση και μετατροπές σχολικών μονάδων, προσθήκη νέων ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑ.Λ. αρμοδιότητάς τους) για το σχολικό έτος 2015-2016 (αφού υποβάλλουν τις σχετικές τους προτάσεις στους οικείους Δήμους) και

β) Την πρόταση των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.Ε.Κ.) για τις περιπτώσεις ιδρύσεων και προσθήκης ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3879/2010 (Α΄ 163), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193) όπου ορίζεται το εξής:

«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν ειδικότητες οργανώνουν τμήματα, σύμφωνα με τις εθνικές περιφερειακές ανάγκες της εθνικής οικονομίας, τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Κατάρτισης….»

Στη συνέχεια επισημαίνει ότι θα πρέπει να κοινοποιήσουν τα ανωτέρω έγγραφα στην υπηρεσία του υπουργείου και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Παράλληλα το υπουργείο ζητά από τους Διευθυντές Δ/θμιας Εκπαίδευσης, αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και τις προτάσεις των Περιφερειακών Επιτροπών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να τις διαβιβάσουν μέχρι και 20-03-2015 στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Δείτε την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας