ΚΥΣΔΙΠ-Εκλογές: Αναλυτικά η ημερομηνία και η διαδικασία

ΚΥΣΔΙΠ-Εκλογές: Αναλυτικά η ημερομηνία και η διαδικασία

«Ημερομηνία και προϋποθέσεις διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των αιρετώνεκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων στο Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-09-1988 (ΦΕΚ. 684/Β/19-09-1988) «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», ως ισχύει, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με την αρ. 138108/Γ2/12-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΑΓ46ΜΤΛΗ-ΝΜΤ) προκήρυξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίστηκε η ημερομηνία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ήτοι των υπό στοιχείο α έως δ της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α΄179) και ειδικότερα:

α. των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), των Γενικών Αρχείων του Κράτους (Γ.Α.Κ.) που αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β. των διοικητικών υπαλλήλων των ισοτίμων προς τα δημόσια ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο (άρθρο 65 του ν.
1566/1985, Α΄ 167),

γ. των διοικητικών υπαλλήλων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Ε.Κ.),

δ. των διοικητικών υπαλλήλων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που από ειδικές διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η ψηφοφορία για όσους ψηφίζουν αυτοπροσώπως, διαρκεί μία ημέρα μόνο, από
την 8η πρωινή μέχρι και την 5η μεταμεσημβρινή ώρα.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την 16η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα Ζακλίν ντε
Ρομιγύ , στο ισόγειο του κτηρίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το επί της οδού Α.
Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι, όπου λειτουργεί το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού
Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ).

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π., ως ανωτέρω.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι αρμοδιότητας Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π. που  υπηρετούν σε υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. εντός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν στο κτήριο του Υπουργείου επί της οδού A. Παπανδρέου 37.

Οι υπηρετούντες μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπάλληλοι σε υπηρεσίες εκτός του Νομού Αττικής θα ψηφίσουν με αλληλογραφία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ 684/19.9.1988 τ.Β΄) υπουργικής απόφασης. Μπορούν όμως να ψηφίσουν αυτοπροσώπως, αν το επιθυμούν, στο ίδιο κτήριο (Α. Παπανδρέου 37).

googlenewsΑκολουθείστε το iPaidia στο Google News

Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr

Η Παιδεία στο Viber ΕΔΩ !